Energimarkedet i EØS-området – nye rettslige og politiske utviklingstrekk

Velkommen til seminar om energimarkedet i EØS-området. Hva betyr oppdateringene av regelverket for Norge?

Seminaret er gratis og åpent for alle, men påmelding er obligatorisk.

EU Clean Energy watermark

Gjennom EØS-avtalen er Norge godt integrert i EUs energimarked. Som et resultat av Energiunionen og EUs klima- og energimål, oppdateres nå regelverket for energimarkedet. Det betyr både nye muligheter og nye utfordringer for Norge.

Dette årlige seminaret tar for seg de rettspolitiske sidene av utviklingen gjennom foredrag fra akademia, forvaltning og næringsliv.

 

09.15
Velkommen
Anders Elverhøi, direktør UiO:Energi, Knut Kroplien, Juridisk rådgiver, Energi Norge 
09.15-09.30
EUs vinterpakke - noen juridiske problemstillinger for Norge
Henrik Bjørnebye, professor UiO
09.30-10.15
Samarbeidsavtalen mellom Danmark og Tyskland om delvis åpning av nasjonale støtteordninger for solenergi
Dijana Dmitruk, juridisk rådgiver, Energistyrelsen, Danmark
10.15-11.00
ESAs praktisering av konkurranse- og statsstøtteregelverket på energiområdet
Christian Jordal, Senior Officer, ESA
11.00-11.15
Kaffe
 
11.15-12.00
Regulering av nettilknyting, marked og drift (Network Codes and Guidelines) – beslutningsprosedyrer og rettslig status
Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør, Statnett
12.00-12.45 Regulators tilrettelegging for markedsaktørene  Kari Løchen, seksjonsleder, seksjon for energimarkedsrett, Elmarkedstilsynet, NVE
12.45-13.15 Lunsj  

 

Publisert 14. feb. 2017 09:43 - Sist endret 9. mai 2017 09:09