Petroleum Industry Transformations: Lessons from Norway and Beyond

Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) og UiO:Energi inviterer til boklansering av «Petroleum Industry Transformations: Lessons from Norway and Beyond

Boken presenterer ferske  empiriske analyser av utviklingen av den norske petroleumsindustrien og tar spesielt for seg utviklingen til den norske leverandørindustrien de siste femten årene.I boken diskuteres utviklingen med spesiell vekt på tre pågående omstillingsprosesser:

  • Teknologisk oppgradering og innovasjon
  • Globalisering av petroleumsindustriens verdikjeder og leverandørselskapers erfaring med utenlandske markeder
  • Diversifisering og omstilling til markeder utenfor olje og gass   

Boken har samlet en rekke forskere som jobber på dette feltet i Norge og internasjonalt. Professor Taran Thune ved TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo og Professor Ole Andreas Engen ved Institutt for sikkerhet, økonomi, og planlegging, Universitetet i Stavanger kommer for å presentere boken. I tillegg bidrar Kjartan Pedersen fra Aker Solutions med kommentarer fra et industriperspektiv. 

"The book is a must for those who want to understand today´s offshore industry as well as for those who want to prepare for the transitions to come." -- Staffan Laestadius, Professor Emeritus, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden   

 

Emneord: energi, fornybar, olje
Publisert 26. sep. 2018 14:33 - Sist endret 10. okt. 2018 12:52