Nye teknologier i Nordens energimiks før 2050

IEEE Power & Energy Society og UiO:Energi ønsker velkommen til et åpent arrangement om nye teknologier i Nordens energimiks før 2050.

Bildet kan inneholde: sky, himmel, dagtid, lys, fjell.

Foto:Colourbox

På dette seminaret kommer sentrale aktører fra energisektoren og akademia til å gi en oversikt over noen av fremtidens energiteknologier i Nordens energimiks.

Det blir lett bevertning og arrangementet er åpent for alle.

Program

14:30 – Intro til aktiviteter i UiO:Energi, Vebjørn Bakken, UiO:Energi

14:35 – Aktiviteter og medlemsfordeler i IEEE PES Norway, Jonas Kristiansen Nøland, IEEE PES Norway

14:40Energy storage and batteries: the landscape, Alexey Koposov, Kjemisk Institutt, UiO

15:10 – Storskala solanlegg i Norge/Norden, Bjørn Thorud, Trønderenergi

15:40Storstilt satsning på havvind (30 GW) i Nordsjøen, Harald Svendsen, Sintef Energi

16:10Små modulære reaktorer (SMR) i Norden, Robert McDonald, Institutt for Energiteknikk

16:40 – Oppsummering og avslutning, Vebjørn Bakken og Jonas Kristiansen Nøland

 

IEEE Power and Energy Society

IEEE Power and Energy Society er en global interesseforening med over 20 000 medlemmer som arbeider med elektrisk energiteknikk.  IEEE Power and Energy Society i Norge (Norway Chapter) består av ca 80 medlemmer fra enegisektoren og akademia.

UiO:Energi

UiO:Energi er en av universitetets tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer. Ved å bringe sammen jus, samfunnsvitenskap, humaniora, teknologi og naturvitenskap kan UiOs forskere bidra til nye løsninger for en ren, rimelig og sikker fremtid. I 2023 blir UiO:Energi til UiO:Energi og miljø.

Publisert 8. nov. 2022 10:12 - Sist endret 2. des. 2022 10:13