English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

 • Utlysning:Støtte til internasjonale reiser og samarbeid 14. jan. 2021 09:07

  UiO:Energi lyser ut støtte til reiser/internasjonalisering. Det kan søkes om kortere reiser/utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) innen fagområdet bærekraftig energi, eller om å få internasjonale forskere/studenter til UiO.

  Ph.d stipendiat Elisabeth M.C. Svennevik fikk tildelt stipend i 2017, les hva hun brukte midlene på her.

 • 660.karenobrien Karen O`Brien får prestisjefull internasjonal klimapris 13. jan. 2021 10:56

  - Denne klimaprisen er en anerkjennelse av min og mine kollegaers forskning på de samfunnsvitenskapelige implikasjonene av klimaendringene, sier Karen O`Brien, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og verdenskjent klimaforsker.

 • fme-havvind-foto-oyvind-gravas NIFS er partner i det nye, prestisjetunge forskningsprosjektet NorthWind, som skal gjøre havvind til lønnsom norsk eksportindustri 11. des. 2020 15:59

  Nordisk Institutt for Sjørett skal bidra i NorthWind-samarbeidet med sentral kompetanse innenfor energirett, kontraktsrett, EU/EØS-rett, miljørett, havrett, konsesjonsrett, arealplanlegging på land og til havs. Juridiske rammevilkår er sentrale når man skal tilrettelegge for en bærekraftig energiomstilling.

  Tre temaer som allerede står på arbeidsplanen er regulering av offshore nettinfrastrukturer og operatørskap, tilvirkningskontrakter for havvindsinstallasjoner og konsekvensutredningskrav for vindprosjekter.

  Vi ser frem til å jobbe med engasjerte partnere i Norge og utlandet om disse spørsmålene. Slike prosjekter skaper også nye muligheter for våre studenter som ønsker å utdanne seg innen feltet, sier førsteamanuensis Catherine Banet.

 • hitra-windpower-statskraft Periferien i medvind: Et studie av vindkraft og marginalisering 3. nov. 2020 12:37

  Internasjonal forskning viser at håpet om at vindkraft kan bringe nye arbeidsplasser til et område er en faktor som spiller inn når nye områder skal velges. Men er det slik også i Norge?

 • frederikkeplassen Slik er status for UiOs klimakutt-arbeid 20. okt. 2020 17:19

  UiO har fulgt opp og dels også gjennomført en rekke tiltak fra klimakuttplanen som ble lagt frem for styret i desember i fjor. – Nå intensiverer vi arbeidet med et forbedret klimaregnskap, et flyregnskap brutt ned på enhetsnivå, og en arbeidsgruppe som skal levere ny klima- og miljøstrategi, sier rektor Svein Stølen.

 • speed-dating Skissefristen for konvergensmiljøer nærmer seg 14. okt. 2020 10:52

  Vi bistår gjerne med faglig koblinger og veiledning til skisseskrivingen. Ha lav terskel for å kontakte oss, oppfordrer Vebjørn Bakken, direktør for UiO:Energi.

 • Utlysning såkornmidler 2020 7. okt. 2020 13:07

  Utlysing av såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning fra UiO:Energi, høsten 2020

 • fundopp-970 Tildeling av såkornmidler våren 2020 30. sep. 2020 14:05

  UiO:Energi har tildelt såkornmidler til syv nye tiltak for å styrke og støtte bærekraftig energirelatert forskning.

 • smola Folkelige protester gjør vindkraftutbygging dyrere enn antatt 14. sep. 2020 09:53

  Kostnader knyttet til protester, forhandlinger og lange konsesjonsrunder når ikke frem til modellene.

 • speed-dating Ny utlysning: Konvergensmiljøer innen bærekraftig energi 31. aug. 2020 10:59

  For første gang utlyser UiO:Energi midler til konvergensmiljøer innen bærekraftig energi. Det blir avholdt et informasjonsmøte om dette – med forsker-speed-dating – den 15. september. Deretter er det frist for å levere obligatorisk skisse den 30. oktober, mens endelig søknadsfrist forventes å bli 31. desember.

Mer ...

Arrangementer

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev

Publisert 20. des. 2016 13:32 - Sist endret 25. jan. 2017 14:06