Finansiering og utlysninger

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer.

Utvikling av utdanningstilbud

UiO:Energi lyser ut midler til utvikling av emner på bachelornivå innenfor temaområdet bærekraftig energi og energiomstilling.  UIO:Energi ønsker å legge til rette for at enheter ved UiO utvikler flere emner innenfor temaområdet bærekraftig energi og energiomstilling og utlyser midler til utvikling av emner på bachelornivå.  Søknadsfrist: Løpende ut 2021

Forskning og forskningssamarbeid

UiO:Energi ønsker å stimulere til aktivitet som kan styrke forskning relatert til bærekraftig energi, spesielt i tilknytning til store internasjonale og nasjonale utlysninger – som Horisont 2020, ENERGIX og senterutlysninger. Utlysning for høsten 2021 bli publisert i mai. Søknadsfrist: 15 november 2021

Mobilitet og internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere ved Universitetet i Oslo innen fagområdet bærekraftig energi. Søknadsfrist: Løpende

Internship for innkommende studenter

Jobber du ved Universitetet i Oslo og ønsker å gi en internasjonal student muligheten til å gjennomføre et internship-prosjekt? UiO:Energi tilbyr økonomisk støtte til et begrenset antall  internship-prosjekter for innkommende studenter ved Universitetet i Oslo innen temaområdet bærekraftig energi. Søknadsfrist: Løpende

Tematiske faggrupper

UiO:Energi skal i perioden 2019-2022 styrke og bygge opp nye forskningsgrupper/miljøer innen bærekraftig energi. Faggruppene skal dannes innen temaer relatert til utvikling av bærekraftige energisystemer og samfunn. Ny utlysing kommer høsten 2021

Konvergensmiljøer innen bærekraftig energi

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer. Søknadsfrist: Stengt