Finansiering og utlysninger

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer.

Utvikling av utdanningstilbud

 UIO:Energi ønsker å legge til rette for at enheter ved UiO utvikler flere emner innenfor temaområdet bærekraftig energi og energiomstilling og utlyser midler til utvikling av emner på bachelor og masternivå.  Søknadsfrist: Løpende ut 2022

Forskning og forskningssamarbeid

UiO:Energi ønsker å stimulere til aktivitet som kan styrke forskning relatert til bærekraftig energi, spesielt i tilknytning til store internasjonale og nasjonale utlysninger. Søknadsfrist:  25. november 2022

Mobilitet og internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere ved Universitetet i Oslo innen fagområdet bærekraftig energi. På grunn av den pågående koronasituasjonen åpner vi for å støtte også nasjonale reiser/konferanser/kurs ut 2022. Søknadsfrist: Løpende

Internship for innkommende studenter

Jobber du ved Universitetet i Oslo og ønsker å gi en internasjonal student muligheten til å gjennomføre et internship-prosjekt? UiO:Energi tilbyr økonomisk støtte til et begrenset antall  internship-prosjekter for innkommende studenter ved Universitetet i Oslo innen temaområdet bærekraftig energi. Søknadsfrist: Løpende

Tematiske faggrupper

UiO:Energi skal styrke og bygge opp nye forskningsgrupper/miljøer innen bærekraftig energi. Faggruppene skal dannes innen temaer relatert til utvikling av bærekraftige energisystemer og samfunn. Søknadsfrist: Utlysningen er stengt.

Konvergensmiljøer innen bærekraftig energi

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer. Utlysningen er stengt. Søknadsfrist: Stengt

Sommerprosjekter for studenter

UiO:Energi finansierer sommerforskningsprosjekter for studenter mellom april og oktober 2022. Vi inviterer UiO-forskere til å foreslå prosjekter. Søknadsfrist: 20. mars 2022