Utlysning av såkornmidler til utvikling av utdanningstilbud innen bærekraftig energi og energiomstilling

UiO:Energi lyser ut midler til utvikling av emner på bachelornivå innenfor temaområdet bærekraftig energi og energiomstilling.

Bildet kan inneholde: natur, himmel, anlegg, terrestrisk plante, kvist.

Bilde: Colourbox

UIO:Energi ønsker å legge til rette for at enheter ved UiO utvikler flere emner innenfor tematikken og utlyser midler til utvikling av emner på bachelornivå. Midlene skal dekke utvikling av relevante emner i oppstartsperioden. På sikt er målet å kunne tilby en komplett 30/40-gruppe innenfor dette temaområdet.

UiO:Energi har definert fire innsatsområder og emner som det søkes om midler til bør tematisk kunne plasseres under ett eller flere av disse. Det er pende søknadsfrist ut 2021, vi behandler søknader fra og med 15. mars 2021.

Hva kan man søke om midler til?

 • Utvikle nye enkeltemner på bachelornivå som kan gi uttelling også i andre studieprogrammer
 • Utvikle eksisterende emner  på bachelornivå som med mindre justeringer kan gjøres tilgjengelig for flere studieprogrammer
 • Utvikle eksisterende emner på bachelornivå som med større justeringer kan gjøres tilgjengelig for flere studieprogrammer

Det kan søkes om midler på inntil 100 000 NOK for å utvikle et helt nytt emne og inntil 75 000 NOK for å gjøre justeringer på et eksisterende emne. Midlene dekker kun utvikling og drift av emner første gang det undervises. Emnene skal eies og administreres av den enheten som har hovedansvar for å tilby emnet (søker).

Eksempler på hva såkornmidlene brukes til

 • Frikjøp av tid for involverte vitenskapelig ansatte for utvikling av emnet samt for undervisning første gang emnet går
 • Lønn til prosjekttilsatte i utviklingsfasen av emnet
 • Honorar av eksterne forelesere
 • Utvikling av undervisningsopplegg og undervisningsmateriell

 • Møtevirksomhet o.l.

Hvem kan søke?

 • Alle enheter ved UiO med et utdanningtilbud. Enheten med programansvar (eller tilsvarende) eier søknaden og er eventuelt ansvarlig mottaker for tildeling av midler.

Søknadsskjema

Videre prosess

UiO:Energi evaluere søknadene med hensyn til:

 • Relevans for temaområdet bærekraftig energi og energiomstilling, og da spesielt relevans i forhold til UiO:Energi sine innsatsområder
 • Tilgjengelighet for studenter på ulike studieprogrammer ved UiO

Tildeling skjer etter vedtak fra direktør ved UiO:Energi. Søknadene behandles fortløpende.

Publisert 31. jan. 2021 08:49 - Sist endret 29. apr. 2021 13:50