Energi og bærekraftige samfunn

I takt med fremveksten av en mer helhetlig energi- og klimapolitikk har behovet for også å se på en  systemtransformasjon på området vokst frem. Vi trenger samfunnsvitenskapelig, juridisk og humanistisk kunnskap om hvordan bærekraftige energiløsninger skal bli akseptert, sosialt integrert og tatt i bruk i samfunnet. UiO vil bidra til utvikling av kunnskap om hvordan vi kan få en bærekraftig transformasjon til lavkarbonsamfunnet