Innsatsområder

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

Energiomstilling og bærekraftige samfunn

For å få fortgang i omstillingen til et lavkarbonsamfunn trenger vi ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.

Karbonfangst og -lagring

Forbedring av denne type teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.

Energisystemer

For å balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol, og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem

Materialer for energi

Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruken mer effektiv og bærekraftig.