English version of this page

Forskerutdanning: ph.d i energirelaterte fag

NorRen sommerskole

The Norwegian research school in renewable energy (NorRen) samler ph.d-stipendiater fra Norge og utlandet som arbeider med energi uavhengig av fag.  Emnet strekker seg over fem dager og består av tverrfaglige forelesninger fra akademia og industri. En betydelig del av sommerskolen er også viet til institusjonsbesøk og prosjektoppgaver.

UiO:Energi ph.d.-nettverk

Nettverket forener doktorgradsstipendiater som forsker på energi på tvers av UiO, gjennom kollokvier, fellesarrangementer og kurs.

 

UiOs ph.d.-programmer

Disse fakultetene eier UiO:Energi og har forskerutdanninger som kan være aktuelle dersom du ønsker å ta en ph.d. på energifeltet: