English version of this page

Hva er UiO:Energi?

UiO:Energi er en av UiOs tre tverrfaglige satsinger. Målet er å fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer. Å skape et lavkarbonsamfunn er en av vår tids største utfordringer.

Mann med barn foran vindmøller

Ill.: Colourbox

Tilnærmingen vår er tverrfaglig. Ved å bringe sammen jus, samfunnsvitenskap, humaniora, teknologi og naturvitenskap kan våre forskere bidra til nye løsninger for ren, rimelig og sikker energi.

UiO:Energi koordinerer energiforskning-, utdanning og kommunikasjon og samfunnskontakt ved Universitetet i Oslo. Vi er en pådriver for forskningsprosessen ved å fremme samarbeid på tvers av fagfelt, med andre forskningsinstitusjoner og med ikke-akademiske partnere.

Innsatsområder

UiO:Energi har fire innsatsområder – basert på samfunnets behov, solide forskningsmiljøer ved UiO og muligheter for eksternfinansiering.

  • Materialer for energi: Vi trenger nye materialer for å gjøre energibruken mer effektiv og bærekraftig.
  • Energisystemer: For å balansere mangfoldet av nye energikilder, som vind og sol, og de mange nye strømprodusentene, trenger vi et nytt energisystem.
  • Karbonfangst- og lagring: Forbedring av denne type teknologier vil redusere CO2-utslippene fra fossile brensler.
  • Energiomstilling og bærekraftige samfunn: For å forstå prosessene og få fortgang i omstillingen til et lavkarbonsamfunn trenger vi ny kunnskap om sosiale, politiske og juridiske aspekter.

Les mer om innsatsområdene

Studier

Gjennom tverrfaglige kurs på master- og ph.d.-nivå tilbyr vi kandidatene kunnskap og erfaring med den pågående energiomstillingen. Studentene lærer om hele energisystemet gjennom forelesninger og feltbesøk.

Les mer om våre studier

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Vi er en plattform for samfunnskontakt på energifeltet, og bringer industri, studenter, myndigheter og forskningspartnere sammen. Målet er å stimulere til innovative og kreative løsninger for omstilling.

Strategisk støtte gis for å fremme nytt samarbeid og nye forskningsprosjekter gjennom finansiering, workshops og åpne forelesninger.

Publisert 20. des. 2016 09:59 - Sist endret 7. feb. 2020 17:04