Finansiering og utlysninger

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer.

Støtte til mobilitet og internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi. UiO:Energi ønsker gjennom tiltaket å bidra til å styrke internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet. Det kan søkes om støtte til kortere opphold i utlandet i forsknings - og kompetansehevingsøyemed som deltagelse på konferanser, kurs eller gjesteopphold hos internasjonale forskningsgrupper.

Les mer og søk støtte her. Utsatt frist 26 september 2018.

Såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning

UiO:Energi ønsker å stimulere til aktivitet som kan styrke og støtte energi- og energirelatert forskning, spesielt i tilknytning til store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horizon 2020 og EnergiX. Prosjektene kan gjerne involvere eksterne partnere, og bør ha som mål å utvikle kunnskap som bidra til utvikling av bærekraftige energisystemer/samfunn.

Les mer om såkornsmidler Det er ikke lyst ut generelle såkornmidler i 2018 enda.

I 2018 utlyser UiO:Energi  PES-midler for å stimulere til utarbeidelse av Forskningssentre for miljøvennlig energi innen samfunnsvitenskapelige fag.

Ler mer om PES-midler til utarbeidelse av FMESAMFUNN søknader. Frist løpende, stenges 1. september (eller når avsatt beløp er brukt opp)

Eksterne utlysninger

  • E.ON Stipendienfonds har lyst ut midler til forskningsopphold innen energi for master- og PhD-studenter og yngre forskere, med formål å styrke det akademiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober, les mer om stipendene her

 

Ledige stillinger

Publisert 21. des. 2016 13:14 - Sist endret 17. sep. 2018 14:29