Finansiering og utlysninger

UiO:Energi støtter tverrfaglige forskningsaktiviteter gjennom ulike finansieringstiltak. Målet er å fremme utviklingen av kunnskap som kan bidra til å fremskynde overgangen til mer bærekraftige energisystemer.

Støtte til mobilitet og internasjonalt samarbeid

UiO:Energi lyser ut støtte til kortere utenlandsopphold for masterstudenter, stipendiater, postdoktorer og forskere innen fagområdet energi. UiO:Energi ønsker gjennom tiltaket å bidra til å styrke internasjonal interaksjon, utveksling og synlighet. Det kan søkes om støtte til kortere opphold i utlandet i forsknings - og kompetansehevingsøyemed som deltagelse på konferanser, kurs eller gjesteopphold hos internasjonale forskningsgrupper.

Les mer og søk støtte her. Søknadene behandles fortløpende.

Såkornmidler for økt innsats innen energi- og energirelatert forskning

UiO:Energi ønsker å stimulere til aktivitet som kan styrke og støtte energirelatert forskning, spesielt i tilknytning til de store internasjonale og nasjonale utlysninger, som Horisont 2020 og ENERGIX. Prosjektene kan gjerne involvere eksterne partnere, og bør ha som mål å utvikle kunnskap som bidra til utvikling av bærekraftige energisystemer/samfunn.

Les mer om såkornsmidler her. Frist 15. november 2019.

Eksterne utlysninger

  • E.ON Stipendienfonds har lyst ut midler til forskningsopphold innen energi for master- og PhD-studenter og yngre forskere, med formål å styrke det akademiske samarbeidet mellom Norge og Tyskland. Søknadsfristene er 15. mars og 15. oktober, les mer om stipendene her

 

Ledige stillinger

Publisert 21. des. 2016 13:14 - Sist endret 21. jan. 2019 10:51