English version of this page

Styret i UiO:Energi

UiO:Energis styre er oppnevnt av rektor. Styret består av ni medlemmer  oppnevnt for perioden 2016-2020.

Leder:

 1. Morten Dæhlen, dekan Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet

Medlemmer:

 1. Stian Løvold, instituttleder, Institutt for Teknologisystmer, MN
 2. Jo Døhl, instituttleder Kjemisk institutt, MN
 3. Brit Lisa Skjelkvåle, instituttleder, Institutt for geofag, MN
 4. Bjørn Olav Utvik, instituttleder, Institutt for kulturstudier og orientalske språk, HF
 5. Fulvio Castellacci, senterleder, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, SV
 6. Ola Mestad, instituttleder, Nordisk institutt for sjørett, JUR
 7. Tanja Winther, ansattrepresentant, Senter for utvikling og miljø, SV
 8. Erlend Hall, studentrepresentant (utnevnt av studentparlamentet)

Varamedlemmer:

 1. Per Gunnar Røe, ansattrepresentant, Institutt for sosiologi og samfunnsgeorgrafi, SV
 2. Vemund Haugevik Jernsletten (utnevnt av studentparlamentet)
 3. Ellen Munthe-Kaaas, instituttleder, Institutt for Informatikk, MN
 4. Steinar Holden, instituttleder, Økonomisk institutt, SV
 5. Jøran Idar Moen, instituttleder, Fysisk institutt, MN
 6. Katrine Fangen, instituttleder, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, SV

Direktør Vebjørn Bakken er i samarbeid med sin administrative stab styrets sekretær.

Publisert 13. des. 2016 11:13 - Sist endret 27. juni 2019 09:42