Katinka Elisabeth Grønli

Seniorrådgiver
Bilde av Katinka Elisabeth  Grønli
English version of this page
Telefon +47 22 85 74 73
Mobiltelefon +47 92 01 23 90
Rom 504
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalleen 21 N-0349 Oslo
Postadresse Gaustadalleen 21 N-0349 Oslo

Arbeidsområder ved UiO Energi

  • Administrativ leder og stedfortreder for direktør
  • Strategi
  • Energi, miljø og klima
  • Tverrfaglig samarbeid
  • Eksternt finansiert virksomhet
  • HR, økonomistyring og forskningsadministrasjon

Bakgrunn

Grønli er utdannet dr.scient. i skogøkologi fra Universitetet for Miljø- og biovitenskap. Hun har vært administrativ leder/kontorsjef på CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis) ved Biologisk institutt på UiO fra 2005 til 2009. Grønli har vært tilsatt som seniorrådgiver innen energi, miljø og klima ved Forskningsadministrativ avdeling på UiO fra 2011 til 2013. Grønli var sekretær for arbeidsgruppen som la frem forslag om opprettelse av UiO Energi for Universitetsstyret og fungerte som koordinator for initiativet frem til tiltredelse som administrativ leder.

Emneord: Energi, Miljø, Klima

Publikasjoner

  • Ohlson, Mikael & Grønli, Katinka Elisabeth (2006). Recruitment and growth in Aconitum septentrionale and Actaea spicata in relation to microbial soil communities manipulated by additions of glucose and nutrients. Flora: Morphologie, Geobotanik, Oekophysiologie.  ISSN 0367-2530.  201, s 215- 226 . doi: 10.1016/j.flora.2005.08.002 Vis sammendrag
  • Grønli, Katinka Elisabeth; Frostegård, Åsa; Bakken, Lars R. & Ohlson, Mikael (2005). Nutrient and carbon additions to the microbial soil community and its impact on tree seedlings in a boreal spruce forest. Plant and Soil.  ISSN 0032-079X.  278(1-2), s 275- 291 . doi: 10.1007/s11104-005-8765-9 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Grønli, Katinka Elisabeth (2004). Biotiske interaksjoner-jordbunnssamfunnets rolle for planters etableringssuksess i skog.
  • Grønli, Katinka Elisabeth (2003). Biotiske interaskjoner, jordbunssamfunnets rolle for plantenes etableringssuksess i skog.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. des. 2016 11:07 - Sist endret 27. apr. 2017 09:09