Vebjørn Bakken

Direktør for UiO:Energi
Bilde av Vebjørn Bakken
English version of this page
Telefon +47-22857072
Mobiltelefon +47-45458107
Rom E1-115
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken Gaustadalléen 21 0349 Oslo

Yrkesbakgrunn

Siden 2018 har jeg ledet UiO:Energi, et av tre strategiske satsingsområder ved Universitetet i Oslo. Før det var jeg senterleder for Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN) fra 2011-2018. Jeg har også hatt flere forsknings- og undervisningsstillinger, og har blant annet bidratt til å etablere en forskerskole innen solcelle-teknologi som en del av Norsk forskningssenter for solcelle-teknologi (FME’en Solar United).

Akademisk bakgrunn

Jeg er teoretisk kjemiker fra UiO. I masteroppgaven jobbet jeg med metoder for å optimere strukturen til molekyler, det vil si finne deres mest stabile geometri. I løpet av doktorgraden min var hovedfokuset å implementere og anvende metoder for molekyldynamikk for å simulere kjemiske reaksjoner.

Emneord: energi, bærekraft, solenergi

Publikasjoner

 • Aidas, Kestutis; Angeli, Celestino; Bak, Keld L.; Bakken, Vebjørn; Bast, Radovan & Boman, Linus [Vis alle 83 forfattere av denne artikkelen] (2014). The Dalton quantum chemistry program system. Wiley Interdisciplinary Reviews. Computational Molecular Science. ISSN 1759-0876. 4(3), s. 269–284. doi: 10.1002/wcms.1172. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rybkin, Vladimir; Simakov, Anton; Bakken, Vebjørn; Reine, Simen Sommerfelt; Kjærgaard, Thomas & Helgaker, Trygve [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Insights into the dynamics of evaporation and proton migration in protonated water clusters from large-scale bornoppenheimer direct dynamics. Journal of Computational Chemistry. ISSN 0192-8651. 34(7), s. 533–544. doi: 10.1002/jcc.23162.
 • Bakken, Vebjørn; Rytter, Erling & Swang, Ole (2011). Chemisorption on cobalt surfaces: The effect of subsurface rhenium atoms from quantum chemical cluster model calculations. Surface Science. ISSN 0039-6028. 605(5-6), s. 513–519. doi: 10.1016/j.susc.2010.12.008.
 • Reine, Simen Sommerfelt; Krapp, Andreas; Iozzi, Maria Francesca; Bakken, Vebjørn; Helgaker, Trygve & Pawlowski, Filip [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). An efficient density-functional-theory force evaluation for large molecular systems. Journal of Chemical Physics. ISSN 0021-9606. 133(4). doi: 10.1063/1.3459061.
 • Bakken, Vebjørn; Bergene, Edvard; Rytter, Erling & Swang, Ole (2010). Bimetallic Cobalt/Rhenium Systems: Preferred Position of Rhenium Through an Interdisciplinary Approach. Catalysis Letters. ISSN 1011-372X. 135(1-2), s. 21–25. doi: 10.1007/s10562-009-0089-6.
 • Brændvang, Morten; Bakken, Vebjørn & Gundersen, Lise-Lotte (2009). Synthesis, structure and antimycobacterial activity of 6-[1(3H)-isobenzofuranylidenemethyl]purines and analogs. Bioorganic & Medicinal Chemistry. ISSN 0968-0896. 17, s. 6512–6516. doi: 10.1016/j.bmc.2009.08.012.
 • Bakken, Vebjørn & Swang, Ole (2008). Atomistic and electronic structure of bimetallic cobalt/rhenium clusters from density functional theory calculations. Journal of Chemical Physics. ISSN 0021-9606. 128. doi: 10.1063/1.2837829.
 • Berg, Tom Christian Sung; Bakken, Vebjørn; Gundersen, Lise-Lotte & Petersen, Dirk (2006). Cyclization and Rearrangement Products from Coupling Reactions between Terminal o-Alkynylphenols or o-ethynyl(hydroxymethyl)benzene and 6-Halopurines. Tetrahedron. ISSN 0040-4020. 62, s. 6121–6131.
 • Soncini, Alessandro; Lazzeretti, Paolo; Bakken, Vebjørn & Helgaker, Trygve (2004). Calculation of electric dipole hypershieldings at the nuclei in the Hellmann-Feynman approximation. Journal of Chemical Physics. ISSN 0021-9606. 120, s. 3142–3151.
 • Bakken, Vebjørn & Helgaker, Trygve (2004). The expansion of hydrogen states in Gaussian orbitals. Theoretical Chemistry Accounts. ISSN 1432-881X. 112, s. 124–134.
 • Bakken, Vebjørn; Helgaker, Trygve & Uggerud, Einar (2004). Models of fragmentations induced by electron attachment to protonated peptides. European Journal of Mass Spectrometry. ISSN 1469-0667. 102, s. 625–638.
 • Sekiguchi, Osamu; Bakken, Vebjørn & Uggerud, Einar (2004). Decomposition of protonated formic acid: One transition state - Two product channels. Journal of the American Society for Mass Spectrometry. ISSN 1044-0305. 15, s. 982–988.
 • D'anna, Barbara; Bakken, Vebjørn; Beukes, Jon Are; Nielsen, Claus Jørgen; Brudnik, K & Jodkovski, J. T. (2003). Experimental and theoretical studies of gas phase NO3 and OH radical reactions with formaldehyde, acetaldehyde and their isotopomers. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 5(9), s. 1790–1805.
 • Bakken, Vebjørn & Helgaker, Trygve Ulf (2002). The efficient optimization of molecular geometries using redundant internal coordinates. Journal of Chemical Physics. ISSN 0021-9606. 117, s. 9160–9174.
 • Bakken, Vebjørn; Danovich, David; Shaik, Sason & Schlegel, H. Bernhard (2001). A Single Transition State Serves Two Mechanisms: An ab Initio Classical Trajectory Study of the Electron Transfer and Substitution Mechanisms in Reactions of Ketyl Radical Anions with Alkyl Halides. Journal of the American Chemical Society. ISSN 0002-7863. 123, s. 130–134.
 • Beukes, Jon Are; Bakken, Vebjørn & Nielsen, Claus Jørgen (2000). Experimental and theoretical study of the F, Cl and Br reactions with formaldehyde and acetaldehyde. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 2, s. 4049–4060.
 • Beukes, Jon Are; D'anna, Barbara; Bakken, Vebjørn & Nielsen, Claus Jørgen (2000). Experimental and theoretical study of the F, Cl and Br reactions with formaldehyde and acetaldehyde. Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP. ISSN 1463-9076. 2(18), s. 4049–4060.
 • Bakken, Vebjørn; Helgaker, Trygve Ulf; Klopper, Willem Maarten & Ruud, Kenneth (1999). The calculation of molecular geometrical properties in the Hellmann-Feynman approximation. Molecular Physics. ISSN 0026-8976. 96(4), s. 653–671.
 • Millam, John M.; Bakken, Vebjørn; Chen, Wei; Hase, William L. & Schlegel, H. Bernhard (1999). Ab initio classical trajectories on the Born-Oppenheimer surface: Hessian-based integrators using fifth-order polynomial and rational function fits. Journal of Chemical Physics. ISSN 0021-9606. 111(9), s. 3800–3805.
 • Bakken, Vebjørn; Millam, John M. & Schlegel, H. Bernhard (1999). Ab initio classical trajectories on the Born-Oppenheimer surface: Updating methods for Hessian-based integrators. Journal of Chemical Physics. ISSN 0021-9606. 111(19), s. 8773–8777.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bakken, Vebjørn (2018). Short presentation of the FME MoZEES.
 • Geirbo, Hanne Cecilie; Bakken, Vebjørn & Selj, Josefine Helene (2013). Mobil kraft. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Wilhite, Harold Langford; Elverhøi, Anders; Bakken, Vebjørn; Winther, Tanja; Braa, Kristin & Geirbo, Hanne Cecilie (2012). Social impacts of electricity in rural areas.
 • Geirbo, Hanne Cecilie; Bakken, Vebjørn & Braa, Kristin (2012). Leveraging mobile network infrastructure for rural electrification - experiences from an ongoing pilot project in Bangladesh.
 • Bakken, Vebjørn; Geirbo, Hanne Cecilie & Braa, Kristin (2012). Community power project in Bangladesh.
 • Ryding, Mauritz; Andersson, Patrik; Krapp, Andreas; Frenking, Gernot; Sekiguchi, Osamu & Bakken, Vebjørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Elementary chemical reactions of water clusters.
 • Berg, Tom Christian; Bakken, Vebjørn; Gundersen, Lise-Lotte & Petersen, Dirk (2006). Cyclisation and Rearrangement Products from Coupling Reactions between terminal o-Alkynylphenols or o-ethynyl(hydroxymethyl)benzene and 6-Halopurines.
 • Bakken, Vebjørn; Sekiguchi, Osamu & Uggerud, Einar (2004). Decomposition of protonated formic acid: One transition state serving two product channels.
 • Bakken, Vebjørn & Fægri, Knut (2003). A New Parallel Direct Relativistic MP2 Algorithm.
 • Bakken, Vebjørn; Helgaker, Trygve Ulf & Uggerud, Einar (2003). Ions - then radicals. Dynamics and mechanisms of electron capture dissociation of proteins and peptides.
 • Sekiguchi, O; Bakken, Vebjørn & Uggerud, Einar (2003). The unimolecular decomposition of protonated formic acid.
 • Bakken, Vebjørn; Helgaker, Trygve Ulf & Uggerud, Einar (2003). Mechanism of Electron Capture Dissociation of Protonated Peptides.
 • Bakken, Vebjørn; Helgaker, Trygve Ulf & Uggerud, Einar (2003). Dynamics of Electron Capture Dissociation of Protonated Peptides.
 • Beukes, Jon Are; Bakken, Vebjørn & Nielsen, Claus Jørgen (2000). Experimental and theoretical study of the F, Cl and Br reactions with formaldehyde and acetaldehyde.
 • Andresen, Øyvind; Bakken, Vebjørn; Beukes, Jon Are & Nielsen, Claus Jørgen (2000). Study of OH and NO3 Reactions with Aldehydes.
 • Bakken, Vebjørn; Uggerud, Einar & Schlegel, H. Bernhard (2000). Using ab initio molecular dynamics to study fragmentation by electron capture.
 • Bakken, Vebjørn (1999). The calculation of molecular geometrical properties in the Hellmann-Feynman approximation.
 • Bakken, Vebjørn (1999). Using ab initio direct dynamics to investigate branching reaction pathways.
 • Larsen, Kjersti Beate; Fjellvåg, Helmer; Bakken, Vebjørn; Ponniah, Ravindran & Helgaker, Trygve (2011). DFT-modellering av elektroniske og optiske egenskaper i CPO-27-Zn. Kjemisk institutt, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. mai 2017 10:31 - Sist endret 7. mai 2021 10:26

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter