English version of this page

Forskerutdanning

The Norwegian Research School in Renewable Energy

I samarbeid med NTNU og UiB koordinerer UiO:Energi, The Norwegian Research School in Renewable Energy (NorRen). Sommerskolen samler Phd-stipendiater i Norge som arbeider med energiomstilling.  Sommerskolen 2022 er lagt til Holmen Fjordhotell i Oslo og skal fokusere på bærekraftig transport

Bildet kan inneholde: sky, himmel, anlegg, økoregion, infrastruktur.

UiOs ph.d.-programmer

Disse fakultetene eier UiO:Energi og har forskerutdanninger som kan være aktuelle dersom du ønsker å ta en ph.d. på energifeltet: