English version of this page

Studier

Tverrfaglig emne i energi og bærekraft

 

 

 

UiO:Energi tilbyr ett tverrfaglig emne på masternivå: Energi 4010 Bærekraftige energisystemer. Emnet kobler teknologisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og tverrfaglig prosjektarbeid. Studentene får innsikt i hvordan energi produseres, distribueres og konsumeres. Et diskusjonstema på kurset er hvilke samfunnsendringer som skal til for å nå målene i FNs klimaavtale.  

Relevante bachelorprogrammer

Truls forsker på nye energikilder: