English version of this page

Studier

Tverrfaglig emne i energi og bærekraft

UiO:Energi tilbyr ett tverrfaglig emne på masternivå: Energi 4010 Bærekraftige energisystemer. Emnet kobler teknologisk og samfunnsvitenskapelig kunnskap gjennom forelesninger, institusjonsbesøk og tverrfaglig prosjektarbeid. Studentene får innsikt i hvordan energi produseres, distribueres og konsumeres. Et diskusjonstema på kurset er hvilke samfunnsendringer som skal til for å nå målene i FNs klimaavtale.  

Lyst til å forstå det grønne skiftet?

Meld deg opp i Energi4010:Bærekraftige Energisystemer! Åpent for studenter på tvers av studieprogrammer.

Relevante bachelorprogrammer

Truls forsker på nye energikilder: