Oversikt over mottakere av FRIPRO Toppforsk-midler

FRIPRO Toppforsk skal gi gode forskningsmiljøer mulighet til å utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. Les om de ni UiO-prosjektene som fikk støtte i 2017.

Oversikt over mottakere av Toppforsk-midler 2015:

Hopp til:

Fellesløftet - Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) -  UiO.
Fellesløftet - Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) - UiO.
Fellesløftet - Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) - UiO
OM FRIPRO Toppforsk

 

FRIHUMSAM

Prosjektnr. Prosjektansvarlig Prosjektleder Kjønn Tittel
249817 Institutt for musikkvitenskap Anne Danielsen K Timing and Sound in Musical Microrhythm
250434 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Karen Linda O'Brien K Adaptation: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformations to Sustainability
250436 ARENA Senter for europaforskning Erik Oddvar Eriksen M Democracy and Expert Rule: In Search of Reflexive Legitimacy
250654 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Herman Wright Cappelen M Conceptual engineering

 

FRINATEK

Prosjektnr. Prosjektansvarlig Prosjektleder Kjønn Tittel
250399 Matematisk institutt Paul Arne Østvær
 
M Motivic Hopf equations
250795 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Unni Olsbye K Unravelling the potential of confinement effects in catalysts and adsorbents
250684 Institutt for informatikk Michael Welzl M Optimizations to Compel Adoption of RINA
251131 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Bengt G. Svensson M Functionalizing Defects in Advanced Semiconductors
250810 Institutt for teoretisk astrofysikk Luc Rouppe van der Voort M Unravelling the Dynamics of the Solar Atmosphere

FRIMEDBIO

Prosjektnr. Prosjektansvarlig Prosjektleder Kjønn Tittel

249734
Institutt for medisinske basalfag

Philippe Collas

M

Dynamic structural models of the 4D genome

249753 Institutt for medisinske basalfag Anne Simonsen K Lipid-binding proteins in autophagy - molecular mechanisms and links to disease
249931 Psykologisk institutt Kristine B Walhovd K Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience
249988 Institutt for medisinske basalfag Erlend Arnulf Nagelhus M 2-photon imaging of glial endfoot (dys)function in awake behaving mice
250256 Institutt for helse og samfunn Michael Bretthauer M COLOSS - COLOn Screeening and Surveillance: Comparative Effectiveness of Colorectal Cancer Screening and Surveillance
250259 Institutt for biovitenskap Marianne Fyhn K Multi-scale brain plasticity - from molecules to behaviour in life-long learning
250993 Institutt for klinisk medisin Ragnhild A Lothe K Modeling tumor heterogeneity in colorectal cancer management
251076 Institutt for biovitenskap Kjetill S Jakobsen M Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome

 

FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene eller andre forskningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementets midler via Forskningsrådet.

Les mer om FRIPRO Toppforsk på Forskningsrådets nettsted.

 

Publisert 4. okt. 2016 14:27 - Sist endret 16. aug. 2018 13:02