Oversikt over mottakere av FRIPRO Toppforsk-midler

FRIPRO Toppforsk skal gi gode forskningsmiljøer mulighet til å utvikle seg til å bli blant de internasjonalt ledende innenfor sine fagfelt. Les om de ni UiO-prosjektene som fikk støtte i 2017.

Oversikt over mottakere av Toppforsk-midler 2015:

Hopp til:

Fellesløftet - Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) -  UiO.
Fellesløftet - Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) - UiO.
Fellesløftet - Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) - UiO
OM FRIPRO Toppforsk

 

FRIHUMSAM

Prosjektnr. Prosjektansvarlig Prosjektleder Kjønn Tittel
249817 Institutt for musikkvitenskap Anne Danielsen K Timing and Sound in Musical Microrhythm
250434 Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Karen Linda O'Brien K Adaptation: Combining Old and New kNowledge to Enable Conscious Transformations to Sustainability
250436 ARENA Senter for europaforskning Erik Oddvar Eriksen M Democracy and Expert Rule: In Search of Reflexive Legitimacy
250654 Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Herman Wright Cappelen M Conceptual engineering

 

FRINATEK

Prosjektnr. Prosjektansvarlig Prosjektleder Kjønn Tittel
250399 Matematisk institutt Paul Arne Østvær
 
M Motivic Hopf equations
250795 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Unni Olsbye K Unravelling the potential of confinement effects in catalysts and adsorbents
250684 Institutt for informatikk Michael Welzl M Optimizations to Compel Adoption of RINA
251131 Senter for materialvitenskap og nanoteknologi Bengt G. Svensson M Functionalizing Defects in Advanced Semiconductors
250810 Institutt for teoretisk astrofysikk Luc Rouppe van der Voort M Unravelling the Dynamics of the Solar Atmosphere

FRIMEDBIO

Prosjektnr. Prosjektansvarlig Prosjektleder Kjønn Tittel

249734
Institutt for medisinske basalfag

Philippe Collas

M

Dynamic structural models of the 4D genome

249753 Institutt for medisinske basalfag Anne Simonsen K Lipid-binding proteins in autophagy - molecular mechanisms and links to disease
249931 Psykologisk institutt Kristine B Walhovd K Lifebrain: Breaking new ground in Lifespan Cognitive Neuroscience
249988 Institutt for medisinske basalfag Erlend Arnulf Nagelhus M 2-photon imaging of glial endfoot (dys)function in awake behaving mice
250256 Institutt for helse og samfunn Michael Bretthauer M COLOSS - COLOn Screeening and Surveillance: Comparative Effectiveness of Colorectal Cancer Screening and Surveillance
250259 Institutt for biovitenskap Marianne Fyhn K Multi-scale brain plasticity - from molecules to behaviour in life-long learning
250993 Institutt for klinisk medisin Ragnhild A Lothe K Modeling tumor heterogeneity in colorectal cancer management
251076 Institutt for biovitenskap Kjetill S Jakobsen M Evolutionary and functional importance of simple repeats in the genome

 

FRIPRO Toppforsk er et spleiselag mellom universitetene eller andre forskningsinstitusjoner og Kunnskapsdepartementets midler via Forskningsrådet.

 

 

Publisert 4. okt. 2016 14:27 - Sist endret 22. aug. 2019 14:36