UiOs fem verdensledende forskningsmiljøer

I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 31,2 millioner til UiO for å utvikle flere verdensledende miljøer. Nå er fem miljøer valgt ut.

Tirsdag 23. juni besluttet Universitetsstyret hvilke toppforskningsmiljøer som skal løftes frem. Fagmiljøene det satses på inngår i universitetets tverrfaglige satsinger.

Midlene skal benyttes til rekruttering av internasjonale toppforskere for å styrke fagmiljøene og forskningen ved UiO. Fagmiljøene som er valgt ut kommer fra medisin, økonomi, materialvitenskap og nanoteknologi, psykologi og språkfag.

De utvalgte miljøene og forskningen

Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon (LCBC)

  • walhovd-og-fjell Utpekt til verdensledende hjerneforskere 1. juli 2015 14:29

    Forskningsgruppen Livsløpsendringer i hjerne og kognisjon er utpekt som verdensledende forskningsmiljø. Samtidig har gruppens grunnleggere, Anders Fjell og Kristine Walhovd, fått universitetets Forskningspris for 2015.

Senter for flerspråklighet (MultiLing)

Senter for immunregulering (CIR)

  • sollid-devik-200x300 Verdensledende miljø innen cøliakiforskning 19. juni 2015 13:32

    Professor Ludvig M. Sollid og forskerne hans er utpekt som én av fem verdensledende forskergrupper ved UiO. De får betydelige midler til sin internasjonale satsning på cøliakiforskning.

Senter for materialvitenskap og nanoteknologi (SMN)

  • smn-015b Solceller i verdensklasse 24. juni 2015 08:06

    Solenergi er den fornybare energikilden som har størst potensiale til å løse verdens energiutfordringer. Nå bygger UiO et nytt verdensledende forskningsmiljø på feltet.

Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP)

Publisert 3. des. 2015 10:07 - Sist endret 3. des. 2015 11:29