Videoer fra avslutningskonferansen

Åpning av konferansen ved Oslo fagottkor, viserektor Ragnhild Helene Hennum og Abid Raja:

Last ned mediefil

Chantal Mouffe, Keynote speech og samtale med Elisabeth Eide:

Last ned mediefil

Det grenseløse Norge  (Lavleen Kaur, Elisabeth Eide, Sarvendra Tharmalingam, Therese Sandrup og Thomas Hylland Eriksen):

Last ned mediefil

Grenser for mangfold (Anne Hellum, Alexa Døving, Odin Lysaker, Unni Wikan, Tordis Borchgrevink):

Last ned mediefil

Danseoppvisning The Conquest (Kjetil Bakken, Knut Skrindo, Lavleen Kaur, Shrilal Sahajpal, Kenneth de Gala):

Last ned mediefil

Må religion respekteres? (Anne Hege Grung, Oddbjørn Leirvik, Lena Larsen, Hege Skjeie, Sidsel Mæland):

Last ned mediefil

Skolen - en nasjonalistfabrikk? (Ivar Morken, Lars Laird Eriksen, Åse Røthing):

Last ned mediefil

Hva er et samfunn? (Henrik Sinding-Larsen, Sharam Alghasi, Knut Kjeldstadli, Cicilie Fagerlid og Thomas Hylland Eriksen)

Last ned mediefil

Finale:

Last ned mediefil

Se også oppsummeringen av avslutningskonferansen

Av Lorenz Khazaleh
Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 7. feb. 2020 16:56