Hundreårsmarkering

Norske fremtider 2005 - 2105 (les oppsummeringen av arrangementet)

Hundreårsjubileet for unionsoppløsningen gir muligheter for mange typer markeringer, og mange kommer det til å bli. Imidlertid synes det å være uklart hva det er den norske nasjon feirer i 2005. Det er uansett sikkert at hovedvekten ligger på fortiden. Det vil etter alt å dømme bli veldig mye snakk om 1905 og langt mindre om 2105.

 

På denne bakgrunn har forskningsprogrammet «Kulturell kompleksitet» besluttet å arrangere et åpent dagsseminar lørdag 11. juni i Nasjonalmuseets installasjon «Frosken» på Tullinløkka, hvor et knippe forskere/tenkere med tilknytning til Universitetet i Oslo inviteres til å reflektere over fremtiden. De er blitt bedt om å holde korte foredrag, hvor de med utgangspunkt i sine fag/spesialområde inviteres til å reflektere over den nære fremtid (som kan være alt fra ti til hundre år) i Norge. Arrangementet er offentlig og uakademisk, og innlederne har fått lov til å være normative. Hvilke endringer virker sannsynlige; hvilke endringer vil være ønskelige; hva (om noe) kan eller bør vi ha lært av de foregående hundre år, slik at vi unngår å gjenta feilene de neste hundre år?

Foredragene vil handle om datateknologi, språklig utvikling, flerkulturalitet og Norges plass i verden. Det er sjelden at så mange skarpe, veltalende mennesker er samlet på ett sted, og vi garanterer en dag full av høydepunkter. Det vil bli musikkinnslag ved norske og pakistanske musikere, i regi av Stiftelsen Horisont (kjent for Mela-festivalen).

Arrangementet begynner med en prolog skrevet av forfatteren og jusprofessoren Jon Bing. Deretter kommer Knut Kjeldstadli (historie), Morten Søby (pedagogikk), Helene Uri (lingvistikk), Alexa Døving (religionsvitenskap) og Tian Sørhaug (arbeidslivsforskning) med sine bud på fremtiden. Til sammen vil de tilby både profetier, advarsler og prognoser – og forhåpentligvis en og annen positiv visjon – for et kulturelt komplekst Norge uten olje.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Se fullt program,  kulturelle innslagoppsummeringen av arrangementet og pamfletten

Publisert 18. mai 2011 14:02 - Sist endret 19. mars 2014 15:32