Deltakere i Culcom

Forskergruppen

Denne gruppen utformet sammen med forskningsleder Thomas Hylland Eriksen CULCOMs programbeskrivelse og deltok aktivt i utviklingen av satsingsområdene. I tillegg hadde de egne prosjekter tilknyttet programmet og bidro med å organisere konferanser og veiledning.

Beatrice Halsaa, professor, Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Knut Kjelstadli, professor, det humanistiske fakultet

Anne Hellum, professor, det juridiske fakultet

Oddbjørn Leirvik, professor, det teologiske fakultet

Tore Lindholm, førsteamanuensis, Norsk senter for menneskerettigheter

Ivar Morken, førsteamanuensis, det utdanningsvitenskapelige fakultet

 

Personer tilknyttet Culcom

Eriksen, Thomas Hylland: Forskningsleder, professor i sosialantropologi

Eide, Elisabeth: Forsker, koordinator "transnasjonale prosesser"

Røthing, Åse: Forsker, koordinator "verdikonflikt og verdifellesskap"

Sinding-Larsen, Henrik: Forsker

Fagerlid, Cicilie: Doktorgradsstipendiat, sosialantropologi

Grung, Anne Hege: Doktorgradsstipendiat, teologi

Lysaker, Odin: Doktorgradsstipendiat, filosofi

Kaur, Lavleen: Doktorgradsstipendiat, kriminologi og rettssosiologi

Larsen, Lena: Doktorgradsstipendiat, religionshistorie

Sandrup, Therese: Doktorgradsstipendiat, sosialantropologi

Tharmalingam, Sarvendra: Doktorgradsstipendiat, samfunnsgeografi

Sharam, Alghasi: Doktorgradsstipendiat, sosiologi

Khazaleh, Lorenz, Journalist

 

Styringsgruppen

Gunn Birkelund, professor, det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO

Tordis Borchgrevink, Institutt for samfunnsforskning

Monica Dalen, professor, det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO

Halvor Moxnes, professor, det teologiske fakultet, UiO

Saphinaz-Amal Naguib, professor, institutt for kulturstudier og orientalske språk, UiO

Lucy Smith, professor, det juridiske fakultet

Lars Østby, forsker, Statistisk sentralbyrå

Vararepresentanter:

Trond Skard Dokka, professor, det teologiske fakultet, UiO

Anniken Hagelund, forsker II, Institutt for samfunnsforskning

Bente Hagtvet, professor, institutt for spesialpedagogikk

Aanund Hylland

Eva Haagensen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ingeborg Kongslien, førsteamanuensis, Institutt for lingvistiske fag, UiO

Eivind Smith, professor, det juridiske fakultet, UiO

Publisert 6. des. 2017 14:23 - Sist endret 6. des. 2017 14:23