Forskning

Det viktigste målet for Culcom er å styrke den UiO-baserte forskningen om flerkulturalitet i Norge, å fremme fler- og tverrfaglighet, og å etablere nettverk nasjonalt og internasjonalt. Virkemidlene er finansiering av masterstipender, doktorgradsstipender, seniorforskere (fra 2007), prosjektmidler (2005–2007) og publiseringsstøtte, og aktiviteter (først og fremst seminarer og konferanser). Både kunnskapsutvikling og tverrfaglig utveksling er uttalte mål i denne sammenhengen.

Forskningsprosjektene ved Culcom er dels individuelle, dels involverer de håndfull forskere.

I 2006 vedtok styringsgruppen, på anmodning fra forskergruppen, å opprette to satsningsområder: ”Verdikonflikt, verdifellesskap og integrering” og ”Globalisering, transnasjonale relasjoner og kulturell kompleksitet”. Bakgrunnen var et ønske om å tydeliggjøre, og i noen grad snevre inn, fokus for Culcoms forskning. Forskningsområdene koordineres av Åse Røthing (Verdikonflikt og verdifellesskap) og Elisabeth Eide (Transnasjonale prosesser).
 

Publisert 18. mai 2011 13:59