Anne Hege Grung

Doktorgradsstipendiat

Treffetid: Etter avtale
Tlf.: 22850336
E-post: annegh(@)teologi.uio.no
Kontoradresse: Det teologiske fakultet
Postadresse: TF, Pb. 1023 Blindern, 0315 OSLO

Utdannet cand.theol fra Det teologiske fakultet ved UIO 1991. Ordinert til prest i Den norske Kirke 1992. Har arbeidet som studentprest i Norges Kristelige Studentforbund og prest i Kirkens Bymisjon i Oslo før hun i 1997 ble ansatt ved dialogsenteret Emmaus på Grünerløkka i Oslo. Der har hun særlig vært involvert i dialogarbeid mellom muslimer og kristne i Norge og sammen med Lena Larsen fra Islams Råd Norge gitt ut en bok om muslimske og kristne kvinner i dialog med tittelen ”Dialog med og uten slør” (Pax 2000). De siste årene har hun i tillegg til det praktiske dialogarbeidet skrevet ulike artikler om emnet og bidratt i den dansk-norske antologien ”Muslimer, kristne og det moderne” (Tiderne Skifter, Århus, 2003). Hun har hatt undervisning om temaet bl.a på Det teologiske fakultet og Diakonhjemmets høyskole.

Prosjektet hennes har arbeidstittelen Kvinner, erfaringer og hellige tekster: En feministisk kristen-muslimsk hermeneutisk analyse. Dette prosjektet innebærer å skape et fortolkningsfellesskap av kristne og muslimske norske kvinner i forhold til å tolke utvalgte tekster (om kvinner) i bibelen, koranen og hadithlitteraturen, finne teoretiske verktøy til å analysere denne prosessen og deretter analysere prosessen med fokus på kvinnenes strategier for bekreftelse, mulig kritikk og nytolkning av tekstene. Prosjektet innebærer dialogprosesser på flere nivå: mellom kristne og muslimer, innen den kristne og den muslimske gruppen, mellom tekster og mellom ulike fortolkningstradisjoner,og mellom tekst og leser. I forhold til relasjoner og identitetsbygging blant kristne og muslimer i Norge har kvinnesyn og kvinneroller fått en viktig og ofte konfliktskapende funksjon. Prosjektet ønsker å tre inn bak de stereotypiske bildene og undersøke likheter og forskjeller mellom kristne og muslimske kvinner i forhold til sitt tolkningsarbeid i sin egen tradisjon og hva som skjer i felles tolkningsrom der det hermeneutiske perspektivet blir tverreligiøst.

Arbeidet hennes med kristen-muslimsk dialog i Norge har også medført flere studie- og dialogreiser til Midt-Østen, bl.a til Israel/Palestina og Syria.

 

Publikasjoner

 

Intervjuer

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 19. mars 2013 13:04