Thomas Hylland Eriksen

Professor, forskingsleiar

 

E-post: t.h.eriksen(@)culcom.uio.no

Telefon: +47-22844128
 
Kontoradresse: Harriet Holters hus, Moltke Moes vei 31, kontor nr. 208
 
Postadresse: Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo
 
 
 

Født: 1962 i Oslo

Utdannelse: Cand. polit. UiO 1987, dr. polit. UiO 1991

Ansettelse: Stipendiat UiO 1989-90; Forsker ved International Peace Research Institute (PRIO) 1990-91; Førsteamanuensis UiO 1991-95, Professor 1995-.  Forskningsleder for CULCOM 2004–. Redaktør av Samtiden 1993-2001, EASA Newsletter 1992-4, Norsk antropologisk tidsskrift 1993-97.

Thomas Hylland Eriksen har i en årrekke arbeidet med identitetspolitikk, etnisitet, nasjonalisme og globalisering, ofte med utgangspunkt i Mauritius, Trinidad eller Norge. Lærebøkene Small Places - Large Issues, Ethnicity and Nationalism, What is Anthropology og A History of Anthropology (skrevet med Finn Sivert Nielsen) leses av studenter i mange land. De siste årene har han bl.a. utgitt Globalisation - Studies in Anthropology (red., 2003), Røtter og føtter (2004), Hva er sosialantropologi? (2004), Internett i praksis (red., 2005), Engaging Anthropology (2006), (med H. F. Tretvoll) Kosmopolitikk (2006) og Globalization: The Key Concepts (2007). De to første bøkene i Culcoms bokserie, Normalitet (red. med J. K. Breivik) og Trygghet, kom ut høsten 2006, etterfulgt av Frihet (red. med A. J. Vetlesen) høsten 2007. For tiden er Thomas Hylland Eriksen involvert i et CULCOM-forskningsprosjekt om sted og tilhørighet i Groruddalen, og arbeider med en bok om samfunnsbegrepet.


Faglige interesseområder

Tematisk: Nasjonalisme, etnisitet, tribalisme, (fler)kulturell identitet, kreolisering, globalisering, minoriteter, norsk identitet, kulturell endring, darwinisme, fleksibilitet, antropologisk teori.
Regionalt: Karibia, Det indiske hav, Norge, Europa.

Kompetanseoppslag i Frida

Publisert 18. mai 2011 13:59