Henrik Sinding-Larsen

Forsker i 30% stilling

Kontor: Hjemmekontor/ kontorlandskap, 7. etasje Eilert Sundts hus
Postadresse: Postboks 1091 Blindern, 0317 Oslo

E-post: henrik.sinding-larsen(@)culcom.uio.no
Tlf.: (+47) 22 18 01 99

 

Født: 1950 i Oslo

Utdannelse: Magister i sosialantropologi, UiO 1983. Støttefag: fransk mf og realfag (matematikk, kjemi, biologi og informatikk). Dr. polit. programmet ved Sosialantropologisk institutt, UiO, 1986-1990, avbrutt pga sykdom.

Ansettelser: Vitenskapelig assistent, Institutt for informatikk, UiO 1983-1986; Universitetsstipendiat, Institutt for sosialantropologi, UiO1986-1990; prosjektleder Ryggforeningen i Norge /Stiftelsen Helse og Rehabilitering 1999-2005.


Oppgaver/interesser

Sinding-Larsens udanning fra de tre fakultetene HF, SV og MN er utgangspunktet for hans interesse for tverrfaglighet og overgripende problemstillinger. En viktig inspirasjonskilde har vært antropologen Gregory Bateson som kombinerte antropologi, biologi og kybernetikk.

Sinding-Larsens magistergradsarbeid var empirisk knyttet til norsk folkemusikk og identitet. Arbeidet ved Institutt for informatikk var knyttet til forholdet mellom systembeskrivelsesspråk, teknologi og sosial organisasjon. Doktorgradsarbeidet kombinerte disse perspektivene i en generell teori om kulturell evolusjon karakterisert som eksternalisering . Eksternalisering er et perspektiv på blant annet modernisering beslektet med perspektiver som objektivering og institusjonalisering (Weber). Det eksternaliserte står i forhold til det relasjonelle omtrent som Tönnies begrep Gesellschaft står til Gemeinschaft. Denne dikotomien ble utdypet i Sinding-Larsens artikkel ”Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer” i Thomas Hylland Eriksen (red.): Trygghet. Universitetsforlaget . 2006.

Eksternaliseringsbegrepet blir ytterligere utdypet i artikkelen Sinding-Larsen, H. (2007). ”Relativt frie tanker om frihet”. Frihet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen. Oslo, Universitetsforlaget: 242-273.

Arbeidet ved Culcom (30% stilling) vil bestå i å følge med på de ulike aktivitetene med tanke på å identifisere overgripende problemstillinger samt bidra med skriftlige og muntlig innspill til programmet. En hovedvekt blir lagt på ”Kompleksiteten i det nye Norge”, det vil si kompleksiteten i det moderne prosjekt i vid forstand som ramme for de mer spesifikke utfordringene knyttet til kulturell kompleksitet. Sinding-Larsen har også et hovedansvar for Culoms konferanse om Hellighet.

 

Lenker

Hvor er det blitt av holismen? (Intervju, Culcom, 25.4.08)

Individets frihet og menneskets ansvar (Intervju, Apollon 5.11.07)

 

Publikasjoner 

Sinding-Larsen. H. (2008). ”Externality and materiality in the history of the human sciences.” Fractal: Journal of Psychology 2008 ;Volum 20.(1) s. 09-18

Sinding-Larsen, H. (2007). ”Relativt frie tanker om frihet”. Frihet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen (red.). Oslo, Universitetsforlaget: 242-273.

Sinding-Larsen. H (2006) ”Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer”. i T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen (red.). Trygghet. Oslo, Universitetsforlaget.: 205-234.

 

Publikasjoner i Frida

 

Publisert 18. mai 2011 13:59