Lavleen Kaur

Doktorgradsstipendiat

 
Kontor: Inst. for kriminologi og rettssosiologi
St. Olavs plass 5, 0130 Oslo

E-post: lavleen.kaur (@) jus.uio.no

Telefon: (+47) 228 50219

 

Les intervju

 

Publisert 18. mai 2011 13:59