Lena Larsen

Doktorgradsstipendiat
 

Kontor: Norsk senter for menneskerettigheter, Cort Adelers gate 30, Oslo
Postadresse: SMR, Postboks 6706 St Olavs plass, N-0130 Oslo, Norway
E-post: lena.larsen (@) nchr.uio.no
Telefon: (+47) 228 42045

Intervjuer

Islam i Europa: Majoritetssamfunnet som premissleverandør (presentasjon av forskningsprosjektet, 7.9.2005)

Fatwaer viser at grunnleggende verdier er felles (presentasjon av doktoravhandlingen, 2.2.2011)

 

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 14. des. 2011 11:14