Odin Lysaker

 

 

Doktorgradsstipendiat
 

Treffetid: Etter avtale
E-post: odin.lysaker(@)culcom.uio.no
Telefon: (+47) 228 58435
Kontoradresse: Harriet Holters hus, Moltke Moes vei 31, kontor 210
Postadresse: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo
 

Les intervju om Odin Lysakers doktoravhandling: For rett til beskyttelse uavhengig av pass og papirer (Culcom, 10.2.2011)

 

Utdannelse

Ph.d.-stipendiat i filosofi, CULCOM, Universitetet i Oslo 2006–2010

Cand.philol. i filosofi, IFIKK, Universitetet i Oslo 2004

Gjesteforsker og DAAD-stipendiat, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 2008–2009 (Axel Honneth og Rainer Forsts Forschungskolloquium)

Assosiert Ph.d.-stipendiat, Etikkprogrammet, Universitetet i Oslo 2006–2011

Faglige interesseområder

Etikk, politisk filosofi og sosialfilosofi

Axel Honneths anerkjennelsesteori

Pågående forskning

Doktorgradsprosjekt om rettferdighet mellom kulturell identitet og demokratisk dialog

Medlem av de tverrfakultære forskningsområdene Kultrans (Kulturelle transformasjoner i globaliseringens tidsalder), PluRel (Religion i pluralistiske samfunn) og Demokratiprogrammet, Universitetet i Oslo

Medlem av forskningsgruppen Internationaler Arbeitskreis für Kritische Theorie, Institut für Sozialforschung, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main

Assosiert medlem av forskningsgruppen Pluralism, Democracy, and Justice, Universitetet i Tromsø

Medlem av forskningsnettverket Kritisk sociologi og Nordisk sommerskole om kritikk, Roskilde universitet (RUC)

Medlem av forskningsnettverket Psychiatry and Society, Aalborg universitet

Undervisning

FIL2308 – Fordypning – Etikk og praktisk filosofi

FIL1003 – Etikk

Veiledning

Se: Faglige interesseområder

Publikasjoner

Bøker

Lysaker, Odin og Gunnar C. Aakvaag (red.) (2007): Habermas: Kritiske lesninger. Oslo: Pax forlag.

Vitenskapelige artikler

«Demokratisk anerkjennelseskamp: Axel Honneths radikale demokratiteori», i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 2, 2011, ss. 98–116.

 

«Social Critique between Anthropology and Reconstruction: An Interview with Axel Honneth» (med Jonas Jakobsen), i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 3, 2010, ss. 162–174.

 

«Sårbarhet og ukrenkelighet: Filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter», i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3, 2008, ss. 244–258.

 

«Eksistensiell erfaring og moralsk handling», i: Norsk filosofisk tidsskrift, nr. 2, 2005, ss. 99–115.

Bokkapitler

«Human politikk i krisetider: Hannah Arendts politiske eksistensialisme», i: Pedersen, Jørgen (red.) (2012): Politisk filosofi: Fra Platon til Hannah Arendt. Oslo: Pax forlag (kommer).

 

«Menneskelivets kroppslige ukrenkelighet: En minimumsmoral for kosmopolitisk rettferdighet», i: Halsaa, Beatrice og Anne Hellum (red.) (2010): Rettferdighet, ss. 142–168. Oslo: Universitetsforlaget.

 

«Mening og rettferdighet: Kritisk teoris opprinnelige innsikt», i: Lysaker, Odin og Gunnar C. Aakvaag (red.) (2007): Habermas: Kritiske lesninger, ss. 181–203. Oslo: Pax forlag.

 

 

 

 

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 14. des. 2011 11:03