Sarvendra Tharmalingam

Doktorgradsstipendiat
 

Treffetid: Etter avtale 

E-post: sarvendra.tharmalingam(@)culcom.uio.no
Telefon: +47-228 55213
Kontoradresse: Harriet Holters hus, Moltke Moes vei 31, kontor nr. 212
Postadresse: Postboks 1096 Blindern, 0317 Oslo
 

Utdannelse

Mastergrad ved Universitetet i Oslo: ESST - Society, Science and Technology in Europe
Master in Development Studies, Universitetet for miljø- og biovitenskap, Ås

Doktorgradsprosjektet

Dette prosjektet studerer sammenhengen mellom kontakter til hjemlandet og integrasjon i Norge når det gjelder migranter fra krigsherjede land. Det trekker på komparasjon mellom et samfunn organisert rundt (tamilsk) etnisk nasjonalisme og et somalisk samfunn basert primært på slektskap og klanstrukturer.

Prosjektets teoretiske spørsmål er basert på relasjoner mellom kollektivt identitet og integrasjon. To hypoteser stilles opp:

  1. At behovet for overføringer er med på å styre immigrantenes liv i Norge, og at arten av den kollektive identifiseringen bidrar til at overføringene skjer. Dette skjer både på familieplan, for eksempel med spenninger mellom foreldre og barn mht. overføringer og forbruk i Norge, og innenfor immigrantsamfunnet.
  2. Det eksisterer en generasjonskonflikt mellom foreldrenes hjemlandsorientering og barna, som stundom avviser denne, et forhold som vil påvirke det multikulturelle Norge framover.

Tre forskningsspørsmål skal besvares:

  1. Hva betyr forholdet mellom kollektiv identitet og integrasjon?
  2. I hvilken grad har behovet for økonomiske og andre overføringer til hjemlandet styrt livene til tamiler og somaliere i Norge, og hvordan fungerer kollektiv identitet i forhold til å sikre overføringer?
  3. I hvilken grad deles de særlige formene for orientering mot hjemlandet også av generasjonen som vokser opp i Norge?
     

Les intervju med Sarvendra Tharmalingam om forskningsprosjektet (24.1.2008)

Interview om doktoravhandlingen: Hjemlandsorientering kan hjelpe integrasjonen i Norge (5.7.2011)

Last ned doktoravhandlingen "Homeland Orientation of War-torn Diasporas" (5.7.2011)

Publisert 18. mai 2011 13:59 - Sist endret 10. jan. 2012 11:40