Publikasjonsliste

Tidsskrifter

Bredal, A. (2006). "Utlendingsloven mot tvangsekteskap: om kunnskapsgrunnlaget for menneskerettslige avveininger" Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter 24(3): 218-231.

Daae-Qvale, M. (2007). "Initiativtakeren. Norsk Hotell- og restaurantforbunds integreringspolitikk " Arbetarhistoria (1): 32-36.

Eggebø, H. (2008). "Offeromgrepet til last eller gagn?" Impuls Tidsskrift for psykologi(1).

Eide, E. (2007). "Being the other or tourist in her reality? Reporters and writers attempts at Cross-Identification." Social Identities 13(1): 3-16.

Eide, E. (2007). "Venstrejournalister med høyreeffekt." Kontur 7(13): 69-77.

Eriksen, T. H. (2004). "Islams utfordring: Dialog, konflikt - eller taushet." Prosa.

Eriksen, T. H. (2005). "Mor Nille på nya äventyr " Mana.

Eriksen, T. H. (2005). "Nothing to lose but your aiches." Anthropology Today 21(2).

Eriksen, T. H. (2006). "Cultural contagion in a new key." Ethnos 71.

Eriksen, T. H. (2007). "Complexity in social and cultural integration: Some analytical dimensions." Ethnic and racial studies 30(6): 1055-1069.

Eriksen, T. H. (2007). "Nasjonen i kroppen og utenfor." Kontur (13): 26-31.

Eriksen, T. H. (2007). "Steps to an ecology of transnational sports." Global Networks 7(2): 154-166. 4 nr pr år

Eriksen, T. H. (2007). "Tunnel Vision." Social anthropology 15(2): 237-244.

Eriksen, T. H. (2008). ”Akademisk ambivalens: Intervju med Harald Eidheim.” Norsk Antropologisk Tidsskrift (2-3) s. 177-188, UiO

Eriksen, T. H. (2008). ”Om plaprende kvinnfolk og språkets opprinnelse.” Arr. Idéhistorisk tidsskrift (3) s. 43-50, UiO

Eriksen, T. H. (2008). ”Till försvar för kulturell orenhet”. Artikel 14 (1) s. 18-22, UiO

Eriksen, T. H. (2008) ”Frihet og determinisme: Et grunnlagsproblem i antropologiske studier av fellesskap.” Norsk antropologisk tidsskrift (4), s. 210–220.

Fagerlid, C. (2005). "Antropologi uten radikal annerledeshet: når informantens og antropologens kunnskapsprosjekter konvergerer." Norsk antropologisk tidsskrift 16(2/3): 153-162.

Fagerlid, C. (2008). "Poetisk opprør - slampoesi i Paris" i Arr - Idéhistorisk Tidsskrift, nr 1-2/2008

Grung, A. H. (2006). "Religionsdialog og kjønn: Kan interreligiøse dialoger føre til større kjønnsrettferdighet? ." Norsk tidsskrift for misjon (3-4): 269-280.

Halsaa, B. og J. Økland. (2008). ”NOU 2008:1 Kvinner og homofile i trossamfunn. To høringsuttalelser.” Tidsskrift for kjønnsforskning 2008 (2) s. 40-57, UiO

Hammer, E. (2008). “Heidegger’s Theory of Boredom,” Graduate Faculty Philosophy Journal 29: 1, pp. 199-225.

Hammer, E. (2008). “Cavell og politisk romantikk” i Agora 1-2: 5-28.

Hellum, A. (2004). "Nytt fra likestillingsombudet: Hvorfor kvinnekonvensjonen bør inkorporeres gjennom menneskerettsloven" Kritisk juss (1): 54-67.

Hellum, A. (2004). "Se for dere et sammenfiltret kratt: omtale av to bøker om islams samspill med internasjonal og lokal rett, belyst gjennom kvinners stilling i Pakistan " Retfærd : nordisk juridisk tidsskrift (4): 46-56.

Johansen, L. B. (2008 ). "Flerstemthet i to dimensjoner. Samhandling i nettfelleskap som kilde til kulturforskning." Tidsskrift for kulturforskning 7(1): 45-58.

Kjeldstadli, K. (2004). "Bufaste og nykommere - innflyttere og innvandrere i norske lokalsamfunn." Skrifter fra Norsk lokalhistorisk institutt (40): 41-60

Kjeldstadli, K. (2005). "Svensker i Telemark." Telemark historie: tidsskrift for Telemark historielag (26): 74-85.

Kjeldstadli, K. (2006). "Skolens nye samfunnsprosjekt." Norsk Pedagogisk tidsskrift 2.

Kjeldstadli, K. (2006). "Verdenshistorie: hva, hvordan og hvorfor?" Fortid 3(3): 10-14.

Kjeldstadli, K. (2007). "Kulturkanon." Bedre skole: tidsskrift for lærere og skoleledere (2).

Kjeldstadli, K. (2007). "Skal integrering være målet?" Kontur 13.

Kjeldstadli, K. (2007). "Tolk for mangfold - talsmann for enhet? Universitetskultur og lærerutdanning i det 21. hundreåret." Acta Didactica Norge 1: 14s.

Kjeldstadli, K. (2008). ”Sammensatte museer for et sammensatt samfunn?” i Trond Bjorli, Inger Jensen og Kari Telste (red.): ”Tradisjon og fornyelse. Festskrift til Liv Hilde Boe”, By og Bygd XLI.

Knudsen, J. S. (2008): What makes ethnicity matter? in European Meetings in Ethnomusicology 12/2008

Langvasbråten, T. (2008) “A Scandinavian Model? Gender Equality Discourses on Multiculturalism.” Social Politics. International Studies in Gender, State & Society. 15(1):32-52

Leirvik, O. (2004). "Kontekstuell religionsdialog – i spenninga mellom liberal multikulturalisme og tverr-religiøs aktivisme." Norsk Teologisk Tidskrift (1): 32-46.

Leirvik, O. (2004). "Bøker om religionsmøte og dialog, på norsk." Nytt norsk kirkeblad 32(8): 17-20.

Leirvik, O. (2005). "Christianity and Islam in Norway: Politics of Religion and Interfaith Dialogue." Canadian Diversity 4(3): 7-10.

Leirvik, O. (2005). "Islamkritikk: kristen, humanetisk, muslimsk." Religion og livssyn (3): 14-19.

Leirvik, O. (2005). "Toleranse, samvit og solidaritet i skuledebatten: globaliserte omgrep, egyptiske tydingar." Din. Tidsskrift for religion og kultur (1-2): 55-62.

Leirvik, O. (2006). "The double sense of recognition in interreligious theology." Norsk Tidsskrift for Misjon 60(3/4): 283-296.

Leirvik, O. (2006). "Kva var karikatursaka eit bilete på?" Kirke og kultur: 147-160.

Leirvik, O. (2006). "Prostrate and Erect: Some Christian-Muslim Reflections on Religious Body Language." Studies in interreligious dialogue (1).

Leirvik, O. (2008). "Religionsdialog og sekularitet". Kirke og Kultur (5), s. 353-361.

Leirvik, O. (2008). "Religion, integrering og solidaritet". I Religion og livssyn (4).

Lindholm, T. (2004). "Islam og menneskerettigheter: Muslimer mellom førmoderne sharia og islamsk modernisering." Religion og livssyn 16(1): 18-24.

Lindholm, T. (2007). "Hva er diskrimminering? Et forsøk på avklaring med utgangspunkt i norsk lov." Kirke og kultur (5): 398-407.

Lindholm, T. (2007). “La legitimidad transcultural de los derechos humanos universales: Una justificación plural por encima de las barreras normativas”. Universidad de Granada. Anales de la Cátedra de Francisco Suarez, Religión y Democracia 41.

Lindholm, T. (2007). "Sekulær fundamentalisme?" Fri tanke (2): 27-27.

Lindholm, T. and O. H. B. Hansen “En koherent rekonstruksjon, til beste for alle?” NTMR 24(1): 170 -177.

Lysaker, O. (2008): "Sårbarhet og ukrenkelighet: filosofisk-antropologisk innholdsbestemte menneskerettigheter", i: Nordisk tidsskrift for menneskerettigheter, nr. 3, 2008, ss. 244–258, Oslo: Universitetsforlaget

Lysaker, O. (2005). "Eksistensiell erfaring og moralsk handling." Norsk filosofisk tidsskrift 40(2): 99-115.

Næss, H. E. (2006). ”UNESCOs manglende kosmopolitikk.” argument:. Oslo.

Næss, H. E. (2007). "Kulturpolitikk i det nye EU." Minerva (4): 110-117.

Næss, H. E. (2007). ”MCWorld eller global basar? Et oppgjør med globaliseringsmytene.” Fortid: 65-71.

Næss, H. E. (2007). ”Vikinger og hvitløk.” argument:. Oslo.

Røthing, Å. (2007). "Gode intensjoner, problematiske konsekvenser." Norsk pedagogisk tidsskrift (6): 485-496.

Røthing, Å. (2007). "Religiøse feminismer i Norge - Anne Hege Grung i samtale med Åse Røthing." Tidsskrift for kjønnsforskning (1).       

Røthing, Å. (2007). "Homonegativisme og homofobi i klasserommet. Marginaliserte maskuliniteter, disiplinerende jenter og rådville lærere." Tidsskrift for ungdomsforskning (1): 27-51.

Røthing, Å. (2008). "Heteroprivilegier i arbeidslivet." Søkelys på arbeidlivet (1).

Røthing, Å. (2008). ”Heteronormativity and homotolerance in Norwegian classrooms”. Gender and Education, vol. 20, no 3: 253-266

Sandrup, T. (2006). "Det vanskelige valget." Museumsbullentinen (1).

Sandrup, T. and L. H. Boe (2006). "Landsbyen samlar i Tyrkia." Museumsbullentinen (1).

Sinding-Larsen. H. (2008). ”Externality and materiality in the history of the human sciences.” Fractal: Journal of Psychology 2008 ;Volum 20.(1) s. 09-18

Skjeie, H. (2004). "Trosfrihet og diskrimineringsvern." Kvinneforskning (3): 5-23.

Skjeie, H. (2007). "Religious exemptions to equality." Critical Review of International Social and Political Philosophy 10(4): 471-490.

Skjeie, H. and M. Teigen (2007). "Likestilling og minoritetspolitikk." Tidsskrift for kjønnsforskning 31(2): 21-38.

Try, T. (2007). "Når den andre blir en venn. Om vennskap og misjon i en muslimsk kontekst." Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap (2-3): 133-153.

Aarseth, M. F. (2007). "Unge muslimer i Norge - nye handlingsrom." Religion og livssyn (2): 30-36.

Aas, K. F. (2007). "Analysing a world in motion - Global flows meet 'criminology of the other'." Theoretical criminology 11.

Bokkapitler

Alghasi, S. (2006). ”På reise inn i det norske samfunn.” Mellom to kulturer. S. Alghasi, K. Fangen and I. Frønes. Oslo, Gyldendal akademisk: 13-35.

Alghasi, S. (2007). ”Innvandreren. Jeg er fortsatt inne, og jeg vandrer fortsatt.” Mellom to kulturer. S. Alghasi, K. Fangen and I. Frønes. Oslo, Gyldendal akademisk: 53-68.

Døving, A. (2007). ”Tryggheten er et annet sted. Innvandrere og utvandrere.” Frihet. T. H. Eriksen. Oslo, Universitetsforl.

Eide, E. (2007). ”Pakistan: Critique, Anger and Understanding.” Reading the Mohammed Cartoons Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and Political Spin. E. Eide, R. Kunelius, o. Hahn and R. Schroeder. Freiburg, Projekt Verlag: 131-144.

Eide, E. and R. Kunelius (2007). “The Mohammed Cartoons, Journalism, Free Speech and Globalization.” Reading the Mohammed Cartoons Controversy. An International Analysis of Press Discourses on Free Speech and Political Spin. Eide, E. Risto Kunelius, Oliver Hahn & Roland Schroeder. Freiburg, Projekt Verlag: 9-24.

Eide, E. (2008): “The Loop of Labelling. Orientalism, Occidentalism and the Cartoon Crisis”; in Eide, Kunelius & Phillips (eds.) Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and an Imagined Clash of Civilizations. Göteborg: Nordicom

Eide, E., Kunelius, R & Phillips, A (2008): “Contrapuntal Readings. Transnational Media Research and the Cartoon Controversy as a Global News Event” in Eide, Kunelius & Phillips, op.cit.

Elgvin, J. (2005). "Unge og lovende - Islamundervisning og anskaffelse av "norske imamer" ved Islamsk Kultursentrum i Oslo sett i forhold til barn og unges identiteter." Betwixt and between. Sosialantrologistudentenes årbok 2005 - master og hovedfag.

Eriksen, T. H. (2004). ”Hijaben og "de norske verdier".” Hijab i Norge. Trussel eller menneskerett? N. Høstmælingen. Oslo, Abstrakt forlag: 97-112.

Eriksen, T. H. (2005). Economies of ethnicity.  A Handbook of Economic Anthropology. J. G. Carrier. Cheltenham, Edward Elgar Publishing: 353-369.

Eriksen, T. H. (2005). “Förord”. I varje trumslag jordens puls: Om vår tids rädsla för skillnader. M. Kurkiala. Stockholm, Ordfront 9-11.

Eriksen, T. H. (2005). “How can the global be local?” Media and glocal change: rethinking communication for development. O. Hemer, T. Tufte and T. H. Eriksen. Buenos Aires, CLACSO: 25-40.

Eriksen, T. H. (2005). ”Innledning: om nettets mangfoldighet.” Internett i praksis: om teknologiens uregjerlighet. T. H. Eriksen. Oslo, Scandinavian Academic Press: 160 s.

Eriksen, T. H. (2005). “Mind the gap: Flexibility, Epistemology and the Rhetoric of New Work.” Cybernetics & human knowing. 12: 50-60.

Eriksen, T. H. (2006). “Diversity versus difference: Neo-liberalism in the minority debate.” The Making and Unmaking of Difference. S. Rottenburg, Schnepel. Bielefeld, Transaction Publishers: 13-36.

Eriksen, T. H. (2006). ”Eksilantens styrke.” Mellom to kulturer. F. Alghasi, Frønes, I. Oslo, Gyldendal akademisk: 226-231.

Eriksen, T. H. (2006). ”Innledning: I de enøydes land”. Normalitet. T. H. Eriksen and J.-K. Breivik. Oslo, Universitetsforl.: 9-25.

Eriksen, T. H. (2006). ”Vi og de andre. Litt om etnisitet, kultur og migrasjon.” Introduksjon og integrasjon: Om arbeid med flyktninger og innvandrere i norske og svenske kommuner. Vallset, Oplandske bokforl.: 15-26.

Eriksen, T. H. (2007). “Ernest Gellner and the multicultural mess”. Ernest Gellner & Contemporary Social Thought. S. Malesevic and M. Haugaard. Cambridge, Cambridge university press: 168-186.

Eriksen, T. H. (2007). ”Etterord: en fotnote om etnisitet og klasse.” Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Ø. Fuglerud and T. H. Eriksen. Oslo, Pax: 323-332.

Eriksen, T. H. (2007). ”Innledning”. Frihet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen. Oslo, Universitetsforl.: 11-31.

Eriksen, T. H. (2007). ”Mangfold versus forskjellighet”. Grenser for kultur?: perspektiver fra norsk minoritetsforskning. T. H. o. F. Eriksen. Oslo, Pax: s. 111–132

Eriksen, T. H. (2007). “Some questions about flags.” Flag, Nation and Symbolism in Europe and America. T. H. Eriksen and Jenkins, Routledge: 1-13.

Eriksen, T. H. (2007). “Stacking and continuity: On temporal regimes in popular culture.” 24/7: Time and temporality in the network society. H. Purser. Stanford, California, Stanford University Press: 141-160.

Eriksen, T. H. (2007). “Steps to an ecology of transnational sports.” Globalization and sport. G. Robertson. Oxford, Blackwell: 46-57.

Eriksen, T. H. (2007). “Trust and reciprocity in transnational flows”. Holding worlds together: ethnographies of knowing and belonging. M. Lien and M. Melhuus. Oxford, Berghahn Books: 1-17.

Eriksen, T. H. (2007). ”Ytringsfrihet og globalisering. Karikaturstriden og kosmopolitiske verdier”. Frihet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen. Oslo, Universitetsforl.: 282 s.

Eriksen, T. H. and A. J. Vetlesen (2007). ”Innledning: Tryggheten og dens motstandere”. Trygghet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen. Oslo, Universitetsforl.: 11-32.

Eriksen, T. H. (2008). “Between universalism and relativism: A critique of the UNESCO concept of culture.” I: Human Rights – An anthropological reader. Blackwell Publishing.: 356-371

Eriksen, T. H. (2008). ”Det nære og det mytiske.” I: Sted, tilhørighet og historisk forskning: Lokalhistoriens form og funksjon i det 21. århundre. Norsk lokalhistorisk institutt.: 13-24.

Eriksen, T. H. (2008). “In praise of slowness and unpleasant smells.” I: On the Future of Open Air Museums. Jamtli: Jamtli Förlag s. 40-44.

Eriksen, T. H. (2008) ”Liberalisme og nasjonalisme.” I: Frp-landet: Norge etter valget i 2009?. Oslo: Fritt Forlag s. 9-17.

Eriksen, T. H. (2008) “The otherness of Norwegian anthropology.” I: Other people's anthropologies. Berghahn Books s. 169-185.

Erstad, I. and T. H. Eriksen (2008). ”Prostitusjon som transnasjonal prosess”. Det ideelle offer. Andre tekster om prostitusjon. L. Jessen. Oslo, Koloritt forlag.: 333- 351.

Grung, A. H. (2007). “Gender Perspective in Muslim-Christian Dialogue: A Disturbance to Bridge-building or a Contextual Necessity?” Mission to the World: Communicating the Gospel in the 21st Century, Regnum Books.

Grung, A. H. (2007). ”Hellige tekster i islamsk og kristen tradisjon: Et verktøy for undertrykkelse eller frigjøring for kvinner?” Frihet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen. Oslo, Universitetsforlaget: 127-148.

Grung, A. H. (2008). “Christian-Muslim Dialogue: A Gendered Arena. A Norwegian Experience” artikkel i Simone Sinn (red): Deepening Faith, Hope and Love in Relations with Neighbors of Other Faiths. Geneve, Det lutherske verdensforbund (LVF) s 97-102

Hammer, E. (2006). ”Individualisering og trygghet i det senmoderne samfunn”. Trygghet. T. H. Eriksen. Oslo, Universitetsforlaget: 33-52.

Hammer, E. (2008). “Adorno’s Metaphysics,” in Deborah Cook (ed.), Adorno: Key Concepts Dublin: Acumen Press.

Hellum, A. (2006). ”Menneskerettigheter, pluralisme, kompleksitet og integrasjon.”

dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006. F. Jakhelln, Syse. Oslo, Universitetsforlaget: Side 225-246

Kjeldstadli, K. (2004). ”Bruk og misbruk av historie”. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. B. A. B. o. E. Niemi. Tromsø, Universitetet i Tromsø. 4: 11-22.

Kjeldstadli, K. (2005). “Immigration and industrialisation, Norway c.1840-1940.” Essays on Industrialisation in France, Norway and Spain. Bruland. Oslo, Unipub forlag 169-182.

Kjeldstadli, K. (2005). “Substantial or Relational Explanations? The Exclusion and Inclusion of Newcomers. The Norwegian Case.” Norwegian-American essays 2004. O. Øverland and H. T. Cleven. Oslo, NAHA-Norway: V, 318 s.

Kjeldstadli, K. (2006). “Den store omdanningen.” Trygghet. T. H. Eriksen. Oslo, Universitetsforl.: 96-114.

Kjeldstadli, K. (2006). ”En norsk kultur. Ja. Én norsk kultur”. Monokultur og multikultur: nasjonsbyggende diskurser 1905-2005. T. O. Engen, L. A. Kulbrandstad and E. M. Syversen. Vallset, Oplandske bokforl.: 175 s.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Nordeuropa. Dänemark, Norwegen, Scweden und Finland”. Enzyklopädie Migration in Europa: vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. K. J. Bade, P. Emmer, L. Lucassen and J. Oltmer. Paderborn, Ferdinand Schöningh ; Wilhelm Fink: 1156 s.

Kjeldstadli, K. (2008). ”Museums and Collective Identity: a new concept of the nation?”, in Katherine Goodnow and Haci Akman (ed.): Scandinaviam museums and Cultural diversity, Berghan books, London

Knudsen, J. S. (2008) "Glatte gater - musikkproduksjon i et urbant ungdomsmiljø". I Hiphop i Skandinavien, red. Mads Krogh og Birgitte Stougaard: Aarhus Universitetsforlag.

Leirvik, O. (2004). “Christian-Muslim Relations in a State Church Situation: Politics of Religion and Interfaith Dialogue”. Muslims in Europe. From the Margin to the Centre. J. Malik. Münster, LIT Verlag: 101-114.

Leirvik, O. (2004). “Interfaith Dialogue and Liberation Theology: between Liberal Multiculturalism and Inter-Religious Activism”. The Power of faiths in global politics. S. J. Stålsett, O. Leirvik and P. Beyer. Oslo, Novus forl.: 165-170.

Leirvik, O. (2004). “Liberal and conservative responses to globalisation: the case of Norwegian Pentecostal missionary Aril Edvardsen”. The Power of faiths in global politics. S. J. Stålsett, O. Leirvik and P. Beyer. Oslo, Novus forl.: 192 s.

Leirvik, O. (2006). ”Livssynsminoritetane si haldning til statskyrkja”. Endring og tilhørighet: statskirkespørsmålet i perspektiv. U. Schmidt. Trondheim, Tapir akademisk forl.: 246 s.

Leirvik, O. (2006). “Charismatic Mission, Miracles and Faith-Based Diplomacy: The Case of Aril Edvardsen”. Spirits of globalization: the growth of Pentecostalism and experiential spiritualities in a global age. S. J. Stålsett. London, SCM Press: X, 229 s.

Leirvik, O. (2007). "Islam er religionen overfor Gud". Religion - et vestlig fenomen?: om bruk og betydning av religionsbegrepet. S. o. O. K. Hjelde. Oslo, Gyldendal akademisk: S. 175-190.

Leirvik, O. (2008). ”Forord”. I: Leirvik og Røthing (red). Verdier. Oslo: Universitetsforlaget.

Lindholm, T. (2004). ”Har folk rett til å bære religiøse symboler offentlig?” Hijab i Norge. N. Høstmælingen. Oslo, abstrakt forlag.

Lindholm, T. (2004). ”Universal Values and Human Rights”. Universal Values. International Symposium Proceeding.  Academy of Athens. L. G. Christophorou and G. Contopoulos. Athen, Academy of Athens.

Lindholm, T. (2006). ”Statens verdigrunnlag og menneskerettighetene”. Stat, kirke og menneskerettigheter. N. Høstmælingen, T. Lindholm and I. T. Plesner. Oslo, Abstrakt forl.: S. 188-201.         

Lindholm, T. (2007). “Challenging Habermas on the Moral Legitimacy of Religious Voices in Democratic Politics: Why Overlapping Justifications of Human Rights May Leave Secularist Worries Uncalled for.” The Holberg Prize Seminar 2005: Religion in the Public Sphere. J. F. Bernt. Bergen: 110-118.

Lindholm, T., I. Eidsvåg, et al. (2004). “The emergence of interfaith dialogue: the Norwegian experience.” Facilitating freedom of religion or belief: a deskbook. I. Eidsvåg, T. Lindholm and B. Sveen. Leiden, Martinus Nijhoff: S. 777-789.

Lindholm, T., N. Høstmælingen, et al. (2006). ”Innledning”. Stat, kirke og menneskerettigheter. N. Høstmælingen, T. Lindholm and I. T. Plesner. Oslo, Abstrakt forl.: S. 9-14.

Lindholm, T., B. G. Tahzib-Lie, et al. (2004). “Conclusion”. Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook. W. C. Durham, B. Tahzib-Lie, E. A. Sewell, L. Larsen and T. Lindholm, Kluwer Academic Publishers: 843-852.

Lysaker, O. (2007). ”Mening og rettferdighet: kritisk teoris opprinnelige innsikt.” Habermas: kritiske lesninger. O. Lysaker. Oslo, Pax: S. 181-203.

Lysaker, O. and G. C. Aakvaag (2007). ”Habermas på norsk - på nytt: innledning.” Habermas: kritiske lesninger. O. Lysaker. Oslo, Pax: S. 7-9.

Morken, I. (2007). ”Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemming.” Utenfor regelen. Spesialpedagogikk i historisk perpektiv. E. Simonsen and B. H. Johnsen. Oslo, UNIPUB: 79-94.

Morken, I. (2008). ”Skolebytte i et urbant lokalmiljø”. I: Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler. Oslo: Didakta Norsk Forlag: 129 - 145

Røthing, Å. (2007). “Who gets the final word? Gender and negotiations in late modern interfaith relationships”. Religion in late modernity: essays in honor of Pål Repstad. I. Furseth, P. Leer-Salvesen, P. Repstad and J. V. Spickard. Trondheim, Tapir Academic Press: 101-116.

Røthing, Å. og S. H. Svendsen (2008): ”Norske verdier: Homotoleranse og heteroseksualitet”. I: Leirvik og Røthing (red). Verdier. Oslo: Universitetsforlaget.

Sandrup, T. (2008). ”Jeg, et familiemenneske”. I: Leirvik og Røthing (red). Verdier. Oslo: Universitetsforlaget.

Sinding-Larsen, H. (2006). ”Eksternaliserte og relasjonelle trygghetsregimer”. Trygghet. T. H. Eriksen. Oslo, Universitetsforlaget: 205-234.

Sinding-Larsen, H. (2007). ”Relativt frie tanker om frihet”. Frihet. T. H. Eriksen and A. J. Vetlesen. Oslo, Universitetsforlaget: 242-273.

Skjeie, H. (2006). “Gender Equality: On Travel Metaphors and Duties to Yield”. Women's citizenship and political rights. S. Hellsten, A. M. Holli and K. Daskalova. Basingstoke, Palgrave Macmillan: 96-104.

Skjeie, H. (2007). “Headscarves in schools: European comparisons”. Religious pluralism and human rights in Europe: where to draw the line? M. L. P. Loenen and J. E. Goldschmidt. Antwerpen, Intersentia: 129-145.

Skjeie, H. (2008). ”Forord”. Kjønn, krig, konflikt. H. Skjeie, I. Skjelsbæk and T. Tryggestad. Oslo, Pax: 7-13.

Skjeie, H. (2008). ”Kjønnsrelatert forfølgelse som grunnlag for asyl”. Kjønn, krig, konflikt. H. Skjeie, I. Skjelsbæk and T. Tryggestad. Oslo, Pax forlag: 60-78.

Wikan, U. (2008). “Passions as Cognitive and Moral Mistakes: The Case of Honor Killings in Europe.” Regulating Emotions: Culture, Social Necessity, and Biological Inheritance. Vandekerckhove, Marie et al. pp. 271-290. Oxford: Blackwell.

Wikan, U. (2008). Del III s. 71-106 og del VI s.193-236 i Om Ære.  Pax forlag A/S, Oslo

Wyller, T. (2007). ”Dygdetik, medborgarskap och social praktik”. Professionsetik. S. A. Christoffersen and K. Nordström. Malmö, Gleerup: 55-83.

 

Bøker

Alghasi, S. and K. Fangen, Eds. (2006). Mellom to kulturer. Oslo, Gyldendal akademisk.

Eide, E. and R. Kunelius et.al. , Eds. (2007). Reading the Mohammed cartoons controversy: An international analysis of press discourses on free speech and political spin. Bochum, Projekt Verlag.

Eide, E. and A. H. Simonsen (2007). Mistenkelige utlendinger: minoriteter i norsk presse gjennom hundre år. Kristiansand, Høyskoleforl.

Eide, E. and A. H. Simonsen (2008). Verden skapes hjemmefra: Pressedekningen av den ikke-vestlige verden 1902-2002. Oslo, Unipub.

Eide, E; Kunelius R & Phillips A. Eds. (2008) Transnational Media Events. The Mohammed Cartoons and an Imagined Clash of Civilizations. Göteborg: Nordicom

Eriksen, T. H., Ed. (2005). Internett i praksis: om teknologiens uregjerlighet. Oslo, Scandinavian Academic Press.

Eriksen, T. H. (2006). Engaging anthropology: the case for a public presence. Oxford, Berg.

Eriksen, T. H. (2007). Creolization in anthropological theory and in Mauritius. Creolization : history, ethnography, theory. C. Stewart. Walnut Creek, Calif., Left Coast Press: 268 s.

Eriksen, T. H. (2007). Globalization. Oxford, Berg.

Eriksen, T. H. (2008). Globalisering: Åtte nøkkelbegreper. Oslo, Universitetsforlaget. 208 s.

Eriksen, T. H. (2008). Storeulvsyndromet: Jakten på lykken i overflodssamfunnet. Oslo, Aschehoug. 280 s.

Eriksen, T. H. and J.-K. Breivik, Eds. (2006). Normalitet. Oslo, Universitetsforl.

Eriksen, T. H. and H. F. Tretvoll (2006). Kosmopolitikk: en optimistisk politikk for det 21. århundre. Oslo, Cappelen.

Eriksen, T. H. and Ø. Fuglerud, Eds. (2007). Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Oslo, Pax.

Eriksen, T. H. and R. Jenkins, Eds. (2007). Flag, Nation and Symbolism in Europe and America. Routledge.

Eriksen, T. H. and A. J. Vetlesen, Eds. (2007). Frihet. Det transnasjonale Norge. Oslo, Universitetsforl.

Gupta, R. (2006). Being a Hindu in Oslo: youth, change, and continuity. Oslo, Novus Press.

Hellum, A., S. S. Ali, et al., Eds. (2007). Human rights, plural legalities and gendered realities: paths are made by walking. Harare, Zimbabwe, Weaver Press.

Kjeldstadli, K. (2008). A History of Immigration. The case of Norway 900- 2000.

Kjeldstadli, K. (2008). Sammensatte samfunn. Oslo, Pax.

Larsen, L., K. Vogt et al., Eds. (2008). New Directions in islamic Thought and Practice: Exploring Muslim Reform and tradition. London: I.B Tauris.

Leirvik, O. (2006). Islam og kristendom: konflikt eller dialog? Oslo, Pax.

Leirvik, O. (2007). Religionspluralisme: mangfald, konflikt og dialog i Norge. Oslo, Pax.

Leirvik, O., P. Beyer, et al., Eds. (2004). The Power of Faiths in Global Politics. Oslo, Novus forl.

Lindholm, T., W. C. Durham, et al., Eds. (2004). Facilitating freedom of religion or belief: a deskbook. Leiden, Oslo Conference on Freedom of Religion and Belief.

Lindholm, T., N. Høstmælingen, et al., Eds. (2006). Stat, kirke og menneskerettigheter. Oslo, Abstrakt forl.

Lysaker, O. and G. C. Aakvaag, Eds. (2007). Habermas: kritiske lesninger. Oslo, Pax.

Morken, I. (2006). Normalitet og avvik: spesialpedagogiske utfordringer: en innføring. Oslo, Cappelen akademisk forl.

Morken, I. (2008). Normalitet og afvigelse. Spesialpedagogiske utfordringer. København: Akademisk Forlag.

Røthing, Å and O. Leirvik, Eds. (2008). Verdier. Oslo, Universitetsforlaget.

Skjeie, H., I. Skjelsbæk, et al., Eds. (2008). Kjønn, krig, konflikt. Oslo, Pax Forlag.

Aas, K. F. (2007). Globalization & crime. London, Sage Publications.

 

Master-/Hovedoppgaver

Asheim, M. T. (2007). Møter med Allah. IKOS. Oslo, UiO. Master: 101.

Drange, I. (2007). Arbeidsmarkedet for høyt utdannede minoritetskvinner. En kvantitativ studie av arbeidstilknytning og inntekt blant ikke-vestlige minoritetskvinner med høyere utdanning fra Norge. Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Oslo, UiO. Master: 141.

Daae-Qvale, M. (2006). Solidaritet til besvær?: norsk fagbevegelses innvandrings- og integreringspolitikk i perioden 1975-2005. Arkeologi, konservering og historiske studier. Oslo, UiO. Master.

Eggebø, H. (2007). Offeromgrepet - til last eller gang? ISS/SKK. Oslo, UiO. Master: 117.

Elgvin, J. (2007). Koranskolens folk: en kvalitativ studie av en tyrkiskdominert islamsk menighet i Oslo. Oslo, UiO. Cand.pol.

Fiva, H. (2006). In other words: a study of interpreting and power in Oslo. Sosialantropologisk institutt. Oslo, UiO. Master.

Halvorsen, S. R. (2008). Å bekjempe tvang med tvang: Komparativ og ikke-komparativ rettferdighet i forslaget om å innføre 21-årsgrese på familieinnvandring som et midel i kampen mot tvangsekteskap. IFIKK, Oslo, UiO. Master.

Hjelde, I. (2006). Eurosentrisme i sosiologien. Sosiologi og samfunnsgeografi. Oslo, UiO. Cand. pol.

Hoem, V. (2007). Komplekse handlingsrom. En studie av norsk-pakistanske og norsk-tyrkiske jenters valg av høyere utdanning og studiehverdag i Oslo. SAI. Oslo, UiO. Master: 125.

Johansen, L. B. (2007). Et eget rom - identitetsarbeid på en norsk-pakistansk nettside. IKOS. Oslo, UiO. Master: 110.

Kapelrud, P. E. (2008). Offerets makt: En diskursanalyse av karikaturstriden i Norge.  Teologisk fakultet. Oslo, UiO. Master.

Langvasbråten, T. (2006). Likestilling i det flerkulturelle Skandinavia: flerkultur i dansk, svensk og norsk likestillingspolitikk 2000-2005. Statsvitenskap. Oslo, UiO. Master: V, 86 s.

Lewin, N. (2007). En bedre kultur for læring - for hvem? Pedagogisk forskningsinstitutt. Oslo, UiO. Master.

Mainsah, H. N. (2005). Media use and changing identities: the case of Cameroonians in Oslo. Oslo, UiO. Master.

Midtbøen, A. (2008). Innvandringens ideologiske konsekvenser. Årsaker til og implikasjoner av statsborgerrettslig divergens i de skandinaviske landene. ISS. Oslo, UiO. Master.

Næss, H. E. (2007). Røtter og vinger. Argumenter for en transnasjonal sosiologi. ISS. Oslo, UiO. Master.

Seim, I. M. H. (2006). Identitet og etnisitet i samtale: en analyse av innhold og struktur i en samtale mellom to ungdommer i et flerkulturelt miljø i Oslo. Institutt for lingvistiske og nordiske studier. Oslo, UiO. Master.

Simonsen, T. E. (2007). Høyrepopulismens politiske metamorfose på 1990-tallet. En komparativ studie av tre nordiske partier: Fremskridtspartiet, Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet. Arkeologi, konservering og historiske studier. Historie. Oslo, UiO. Master.

Skarsaune, E. (2006). Mann og muslim i "Likestillingslandet". En studie av maskulinitetsforestillinger blant muslimske menn i Oslo. IKOS. Oslo, UiO. Master: 109.

Stang, G. K. (2008). Kortvarig ansettelse - langvarig læring? Senter for teknologi, innovasjon og kultur. Oslo, UiO. Master.

Wergeland, I. (2008). Politisk integrasjon blant etniske minoriteter. En kvantitativ sosiologisk undersøkelse. Sosiologi. Oslo, UiO. Master.

Aas, A. K. (2005). Med en fot innenfor? Arbeidstilknytning og inntekt blant innvandrergrupper i ulike næringer i Oslo. Sosiologi. Oslo, UiO. Master.

 

Kronikker/debattinnlegg

Alghasi, S. (2007). ”Det norske bildet av Iran”. Aftenposten. Oslo.

Alghasi, S. (2007). ”Mediekommentaren” (fast spalte). Morgenbladet. Oslo.

Bredal, A. (2006). ”Farlig enkelt mot tvang”. VG. Oslo.

Bredal, A. (2006). ”Krafttak mot tvangsekteskap: Egnet og rimelig virkemiddel?” Dagsavisen. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Bengalske bilder”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Bloggsfærens utfordringer”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”En naan rundt halsen”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”En ny vurdering”. Dagbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Helt ordinær journalistikk”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Hvilken ytringsfrihet...” Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Hvor bor håpet i fryktens by?” Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Krig! Refleksjon?” Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Ofre uten skrammer”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Om våre og andre islamister”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Saddam, Dostum, Zenawi”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Verdensnyheter”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E. (2007). ”Våre flyktninger”. Morgenbladet. Oslo.

Eide, E (2007). ”Fanget i Afghanistan”. Dagbladet. Oslo

Eide, E (2008). ”USAs private hær”. Klassekampen. Oslo

Eriksen, T. H. (2005). ”Er VIF folkets klubb? Er LYN er et jålete vestkantlag?” Dagbladet. Oslo.

Eriksen, T. H. (2005). ”Kunnskapsløs og krenkende”. Dagbladet. Oslo.

Eriksen, T. H. (2005). ”Thomas Hylland Eriksen om friheten som hotar andras trygghet” Sydsvenska dagbladet. Malmø.

Eriksen, T. H. (2005). ”Visjonsløs bekymring”. Dagbladet.

Eriksen, T. H. (2006). ”En ny kulturradikalisme”. Dagbladet. Oslo.

Eriksen, T. H. (2006). ”Raseri og nedlatenhet”. Dagbladet. Oslo.

Eriksen, T. H. (2006). ”Vår mann i Kabul”. Dagbladet. Oslo.

Grung, A. H. (2005). ”Bomber og dialog”. Dagbladet. Oslo.

Grung, A. H. (2006). ”Å blande politikk og religion”. Aftenposten. Oslo.

Grung, A. H. (2007). ”Kjønn utfordrer religion”. Aftenposten. Oslo.

Gupta, R. (2006). ”Hinduisme på norsk”. Ny tid.

Hellum, A. (2007). "Politisk spydspiss med tvilsom legitimitet." Dagbladet.

Kjeldstadli, K. (2005). ”Å skrive historie”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2006). ”Hele folket i arbeid”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Enhet og forskjell”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Ingenting lært av 30-tallet?”. Aftenposten. Oslo. 

Kjeldstadli, K. (2007). ”Marsjen”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Massepartiet”. Klassekampen.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Religiøs og sekulær legitimering”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Transnasjonale Samfunn”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2007). ”Vestlig hegemoni”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2008). ”Velferdssjåvinisme”. Klassekampen. Oslo.

Kjeldstadli, K. (2008). ”Enhet i mangfold?”. Klassekampen. Oslo

Kjeldstadli, K. (2008). ”Toleransens kultur”. Klassekampen. Oslo

Leirvik, O. (2004). ”Religionsdialogen si framtid”. Morgenbladet. Oslo.

Leirvik, O. (2005). ”KRL, politikk og pedagogikk”. Dagbladet. Oslo.

Leirvik, O. (2006). ”Religionsliberal ettertanke”. Morgenbladet. Oslo.

Leirvik, O. (2006). ”Konflikt eller dialog?” Dagbladet. Oslo.

Leirvik, O. (2007). ”Fredsbrevet frå muslimane”. Vårt Land. Oslo.

Leirvik, O. and S. Stålsett (2004). ”Religionens politiske kraft”. Dagbladet. Oslo.

Lysaker, O. (2007). ”Kampen om anerkjennelse”. Aftenposten. Oslo.

Næss, H. E. (2007). ”Fagdebatten lever!” Universitas. Universitetet i Oslo.

Røthing, Å. (2007). ”Hvitt politi”. Dagsavisen. Oslo.

Røthing, Å. (2007). ”Hvem blir spurt?” Dagsavisen.

Skarsaune, E. (2006). ”Kvinner, alkohol og muslimske menn”. Utrop. Oslo.

Skarsaune, E. (2006). ”Muslimske menn misforstås”. Aftenposten.

Skjeie, H. (2007). ”Avmaktspolitikk”. Dagens Næringsliv. Oslo.

Skjeie, H. (2007). ”Danske tilstander”. Dagens Næringsliv. Oslo. 

Skjeie, H. (2007). ”Hva med en likestillingsgranskning?” LO-aktuelt, LO.

Skjeie, H. (2007). ”Seminaristene”. Dagens Nærlingsliv. Oslo.

Try, T. (2007). ”Nei til demokrati og religionsfrihet?” Fædrelandsvennen.

Wikan, U. (2006). ”Historisk dom i Danmark”. Aftenposten.

Wikan, U. (2006). ”Når bror dreper søster”. Aftenposten. Oslo.

Wikan, U. (2006). ”Verdikonflikt i dialogens tid”. Aftenposten.

Wikan, U. (2006). ”Ærens menneskelige ansikt”. Dagbladet. Oslo.

Wikan, U. (2006). ”Æresdrab”. Politiken. København.

 

Nettpublikasjoner

Bing, J. (2005) ”Prolog”. Fremtiden i frosken Volume,  DOI:

Døving, A. (2005) ”En fremtidsfabel fra gravlunden”. Fremtiden i frosken. Volume,  DOI:

Eriksen, T. H. (2005) ”Innledning: Fremtiden er ikke hva den en gang var”. Fremtiden i frosken. Volume, 5-9 DOI:

Eriksen, T. H., I. B. Neuman, et al. (2005). Fremtiden i frosken. En elektronisk pamflett om norske fremtider. Utgitt i anledning 100-årsjubileet 2005-2015. T. H. Eriksen. Oslo, Culcom.

Fagerlid, C. (2005 - 2007). "Cicilie among the Parisians." from http://antropologi.info/blog/cicilie/.

Kjeldstadli, K. (2005) ”Fem norske fremtider - verden sett fra 2062”. Fremtider i frosken Volume, 29-41 DOI:

Leirvik, O. (2006-2008) Islam i Norge. Oversikt, med bibliografi Volume,  DOI: (http://folk.uio.no/leirvik/tekster/IslamiNorge.html)

Leirvik, O. (2007) Muslimske meiningar anno 2006: Norge, Danmark og Storbritannia.  Volume,  DOI: (http://folk.uio.no/leirvik/tekster/MuslimskeMeiningar.htm)

Næss, H. E. (2007-2008). "Café Bourdieu - en side med sosiologiske underfundigheter." from http://hanserikness.blogspot.com/.

      

Andre publikasjoner

Døving, C. A. (2008): ”Minoritet i Norge. Tre immigranter forteller”, HL-senterets hefteserie, Oslo: Unipub forlag.

Eggebø, H., B. Halsaa, et al. (2007). Organisasjonslandskapet i et kjønnsperspektiv. Oslo: 123.

Eide, E. (2007). Kritikk, sinne og forståelse: karikaturstriden sett fra Pakistan. P2-akademiets foredragsserie, bind 36. [Oslo], Transit. [Nr] XXXVIII: s. 178-188.           

Eide, E. (2007) og Skaufjord, T. Pakistan - hvem vil støtte generalen? I artikkelserie om internasjonale spørsmål (”Hvor hender det?”), NUPI.

Eide, E. og Simonsen, A. H.(2008): Verden skapes hjemmefra. P2-akademiets foredragsserie, kommer i bokform på Transit.

Eriksen, T. H. (2006). “We have everything, but that's all we have: Outsourcing the welfare state”. Art of welfare. M. Kuzma and P. Osborne. Oslo, Office for Contemporary Art.  Norway: 87-96.

Eriksen, T. H. (2007). ”Trygghet og risiko”. Hvor hender det? NUPI.

Kaur, L. (2008). ”Å nyansere det stereotype”, i Integreringskartet 2008. Integrasjons og mangfoldsdirektoratet

Kjeldstadli, K. (2007). "Arbeidsmigrasjon - noe å lære av historien?" IMDI: integreringskart 2007 Arbeidsinnvandring - en kunnskapsstatus: 8-10.

Røthing, Å. (2007). "Samtaler om seksualitet." Forebyggende fokus (1).

Publisert 6. des. 2017 14:12 - Sist endret 6. des. 2017 14:12