Høyrepopulismens politiske metamorfose på 1990-tallet. En komparativ studie av tre nordiske partier: Fremskridtspartiet, Dansk Folkeparti og Fremskrittspartiet.

Det har vært hevdet at en ny type populistiske partier vokste frem og etablerte seg på høyresiden i vesteuropeisk politikk på 1970- og 80-tallet. Fremskrittspartiene i Norden er blant de eldste og mest suksessrike eksemplene i så måte, samtidig som partiene har vært regnet som moderate utgaver av mer radikale, kontinentaleuropeiske fenomen. På 1990-tallet kan det imidlertid se ut til at høyrepopulismen i Norge og Danmark gjennomgikk en politisk metamorfose som kan ha brakt de aktuelle partiene nærmere den kontinentale modellen. I denne oppgaven gjennomfører historiker Tor Espen Simonsen en komparativ studie av de tre mest fremtredende høyrepopulistiske partiene i Norden; Fremskrittspartiet (Norge), Fremskridtspartiet (Danmark) og Dansk Folkeparti, med sikte på å analysere den historiske utviklingen i deres tankesett og politiske retorikk.

 

Oppgaven foreligger i fulltekst (PDF)

Publisert 18. mai 2011 14:08