Edle Lerang Nes: Myke brudd. Endring og kontinuitet i bedehusmiljøet på Finnøy

Oppgaven handler om bedehuskulturen på Finnøy, som ligger på vestlandet i Norge. På denne øya er det ingen pub eller pizzasjappe, men derimot fem bedehus og en kirke.

Vekkelseskristendommen har lenge stått sentralt på øya, og bedehusmiljøet er fortsatt sterkt. Men vekkelse har det ikke vært siden 60-tallet, og fellesskapet preges av et stadig høyere aldersgjennomsnitt. Dette er ikke unikt for bedehusmiljøet på Finnøy, men henger sammen med at bedehuskulturen i Norge har gått fra å ha hegemoni som trosform til å bli en minoritet.

Mine informanter ønsker revitalisering av miljøet, og noen håper fortsatt på vekkelse. Her er et spenningsfelt preget av ambivalente følelser hvor endringer er ønskelig og kanskje nødvendig for å oppnå et større og bedre fellesskap, eller i beste fall en vekkelse, samtidig som endring er noe potensielt farlig. Det er den sosiale dynamikken mellom kontinuitet og endring denne oppgaven prøver å fange inn.

Last ned oppgaven (pdf)

Intervju om oppgaven

Av Edle Lerang Nes
Publisert 18. mai 2011 14:08 - Sist endret 6. juli 2011 13:41