Demokratiprogrammet

Demokrati som idé og praksis er et tverrfakultært forskningsprogram med deltakere fra ulike fagmiljøer ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Det juridiske fakultet, samt enkeltforskere ved andre fakulteter.

Kommende sluttkonferanse, 5-6. november, 2015

Challenges to Democracy: Populism, Technocracy, and Democratic Participation.

Les mer om konferansen her.

Ingen kommende arrangementer

Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Institutt for statsvitenskap
Eilert Sundts hus, 7. etg
Moltke Moes vei 31
0851Oslo

Postadresse

Postboks 1097 Blindern
0317Oslo

Telefon, faks

22 85 51 81  (telefon)
22 85 44 11  (faks)