Aktuelt

Publisert 30. jan. 2015 12:54

The University of Oslo and the Research Council of Norway host an ERC Advanced Grant workshop at UiO on 23rd February 2015.

Publisert 6. nov. 2014 14:05

Søknadsfrist 1. desember

Publisert 24. sep. 2014 12:29

Vi var meir uavhengige då vi var i union med Sverige, enn vi er i dag. Det er eitt av bodskapa i den ferske boka Det norske demokratiet i det 21. århundre.

Publisert 28. apr. 2014 13:47

Stipendiat på Demokratiprogrammet, Vibeke Wøien Hansen, har levert sin doktorgradsavhandling.

Publisert 1. feb. 2014 14:35

Demokratiprogrammet har tildelt driftsmidler til disse prosjektene i 2014:

Publisert 18. sep. 2013 10:09

8th - 9th January 2014

Democracy as Idea and Practice - An Interdisciplinary Research Programme at the University of Oslo

 

Scholars are invited to submit proposals regarding workshops for the conference or papers for one of the workshops listed below.

Proposals for workshops should be sent to: harald.baldersheim@stv.uio.no.

Paper proposals to be sent to contacts listed under each workshop.

Publisert 17. sep. 2013 16:29

Demokratiprogrammet lyser ut forskningsmidler til forskere ved Universitetet i Oslo, med søknadsfrist 23. oktober.

Publisert 19. juni 2013 16:41

"Democratic Crisis and Innovation" 8-9 januar 2014

Interesserte bes om å komme med forslag til tema for workshops.

Frist: 1. september 2013

Publisert 10. apr. 2013 15:45

Velkommen til seminar i anledning stemmerettsjubileet mandag 29. april kl. 12.15-15 i auditorium 4, Eilert Sundts hus på Blindern

Mer informasjon

 

Publisert 28. feb. 2013 11:16

A new book with support from the Democracy Programme,

by Ben Crum and John Erik Fossum

Publisert 11. feb. 2013 13:37

Prosjektet har som problemstillinger hvordan styringsoppskriften ‘målstyring’ praktiseres i staten i dag, hvordan den har utviklet seg over tid, hvordan MRS kombineres med andre styringsoppskrifter  (som regel- og budsjettstyring), og hvordan oppskriften korresponderer med politikerrollen, derunder hvordan kunnskap brukes i politisk-administrative beslutningsprosesser.

 

Prosjektleder: Førsteamanuensis Jostein Askim, Institutt for statsvitenskap:

jostein.askim@stv.uio.no

Samarbeidspartnere: Jon Christian F. Nordrum, Juridisk fakltet, Eli Feiring, Medisinsk fakultet.

Publisert 11. feb. 2013 13:37

For snart hundre år siden ble allmenn stemmerett innført i Norge, og kvinner fikk statsborgerlige rettigheter på linje med menn. I anledning jubileet i 2013 starter vi opp et tverrfaglig prosjekt på UiO om kampen for og implementeringen av kvinners politiske rettigheter. 

Prosjektet støttes også i 2013 av Demokratiprogrammet.

Publisert 10. feb. 2013 18:46
Publisert 10. feb. 2013 18:23

Reports from workshops The 4th International Conference on Democracy as Idea and Practice: Problems of Representation in Modern Democracies, University of Oslo, 11-12 January 2013.

Publisert 8. feb. 2013 11:31

Universitetet i Oslo og professor Tore Slaatta ved Institutt for medier og kommunikasjon skal frem til 2014 lede et tverrfaglig forskningsprosjekt om maktproblematikk i norsk kunst i dag. De fire kunstfeltene som skal belyses er scenekunst, litteratur, musikk og billedkunst. Begreper som "makt og kunstenes autonomi" og "kvalitetsforståelser" angir hovedfokus i prosjektet, som spesielt skal studere kulturpolitiske og -økonomiske betingelser for kunst- og kulturproduksjon i Norge i dag.

Publisert 6. sep. 2012 14:18

Demokratiprogrammet utlyser forskningsmidler til forskere ved Universitetet i Oslo, med frist 26. oktober. Det gis støtte til ulike typer av flerfaglige prosjekter eller forskningsaktiviteter. Et viktig formål er at midlene skal stimulere til samarbeid på tvers av enheter ved universitetet, og i utgangspunktet skal hver søknad ha ledere eller aktivitet som involverer forskere fra minst to fakulteter.

Publisert 2. okt. 2011 14:27

Demokratiprogrammet utlyser forskningsmidler til forskere ved Universitetet i Oslo, med frist 26. oktober. Det gis støtte til ulike typer av flerfaglige prosjekter eller forskningsaktiviteter. Et viktig formål er at midlene skal stimulere til samarbeid på tvers av enheter ved universitetet, og i utgangspunktet skal hver søknad ha ledere eller aktivitet som involverer forskere fra minst to fakulteter.  

Publisert 8. juni 2011 12:52

Ph.D. kurset finner sted i Paris, Frankrike fra 12. til 14. september, og består av et tre-dagers seminar med forelesninger og arbeidsgrupper hvor retorikkens rolle i dagens demokrati vil bli diskutert.

Publisert 23. mars 2011 18:14

Aarhus-konferansen arrangeres i samarbeid med ARENA ved UiO, og en rekke forskere fra ARENA vil delta. Demokratiprogrammet vil gjerne oppmuntre til deltakelse fra andre miljøer ved UiO også, og dekker reise, opphold og konferanseavgift for 3-5 forskere som får paper med i programmet. Mer informasjon på konferansens hjemmeside.

Publisert 23. mars 2011 18:12

Demokratiprogrammet har tidligere fordelt forskningsmidler for 2011 til forskere ved Universitetet i Oslo, men utlyser nå en tilleggspott. Det gis støtte til ulike typer av flerfaglige prosjekter eller forskningsaktiviteter. Midlene skal stimulere til samarbeid på tvers av enheter ved universitetet, og i utgangspunktet skal hver søknad ha deltakere fra minst to fakulteter. Søknader som ikke involverer flere institusjonsmiljøer blir ikke prioritert.

 

Publisert 4. okt. 2010 14:30

Demokratiprogrammet utlyser forskningsmidler til forskere ved Universitetet i Oslo. Det gis støtte til ulike typer av flerfaglige prosjekter eller forskningsaktiviteter. Et viktig formål er at midlene skal stimulere til samarbeid på tvers av enheter ved universitetet, og i utgangspunktet skal hver søknad ha deltakere fra minst to fakulteter. Søknader som ikke involverer flere institusjonsmiljøer blir ikke prioritert.

Publisert 22. nov. 2009 20:28

Midt i januar gjennomfører Demokratiprogrammet sin første internasjonale konferanse. Det akademiske programmet er klart, og det detaljerte innholdet i de 5 arbeidsgruppene og 11 frittstående panelsesjonene som arrangeres fra lunsj til lunsj 14. og 15. januar 2010 blir lagt ut på nett om kort tid. En rekke ledende forskere fra inn- og utland vil delta på konferansen. En lang rekke forskningspapirer - fra humanistiske, samfunnsvitenskapelige og juridiske disipliner - blir presentert og diskutert i større og mindre grupper.

Publisert 9. okt. 2009 14:25

Demokratiprogrammet utlyser for annen gang driftsmidler til publiseringsrettet forskningsaktivitet for ansatte ved UiO. Programmet kan gi støtte til prosjekter/tiltak der forskere fra minst to fakulteter deltar aktivt.

Publisert 14. aug. 2009 15:33

Ved søknadsfristens utløp i juni hadde det meldt seg 36 søkere til de to stipendiatstillingene som er utlyst. Den ene stillingen knyttes til et miljø ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, og den andre til Humanistisk fakultet. Mange av fakultetenes disipliner er representert blant søkerne.

Publisert 28. mars 2009 11:51