Publikasjoner

Her gir vi en oversikt over publikasjoner fra forskere ved Universitetet i Oslo om temaet demokrati. Oversikten inneholder også publikasjoner som ikke er støttet økonomisk eller på annen måte av programmet, for å gi et mest mulig dekkende bilde av demokratiforskningen ved UiO. UiO-forskere oppfordres til å melde inn relevante publikasjoner til demokrati-info@stv.uio.no

Les om engelske publikasjoner om demokrati på våre engelske sider.

Publisert 5. juni 2014 10:44

Hvilke utfordringer står det norske demokratiet overfor ved 200-årsjubileet for Grunnloven?

Av Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.)

Publisert 11. feb. 2013 12:34

By Andreas Føllesdal and Eva Erman

 

Abstract:

Publisert 11. feb. 2013 12:12

Ben Crum and John Erik Fossum

 

A growing number of political decisions are taken at the international level, many of which have profound national political implications. What is the role of parliaments here? Are they becoming sidelined or reasserting themselves? This book investigates how an internationalizing context drives parliamentarians to coordinate their work with colleagues in other parliaments and how this coordination can help them to strengthen their position. Furthermore, the book seeks to clarify the broader implications of inter-parliamentary coordination for the practice and the theory of democracy. While the majority of the chapters examine inter-parliamentary relations in the European Union, as it seems particularly prone to such practices, the book also contains chapters that compare the EU experience with parliamentary coordination in other international organisations, such as NATO and the WTO.

Publisert 23. nov. 2011 12:52

Internasjonale konvensjoner beskytter stadig flere menneskerettigheter. Mange ser dette internasjonale vernet som et stort framskritt. Samtidig spør noen seg om slike konvensjoner og deres organer er normativt legitime.  

Av Andreas Føllesdal

Publisert 14. okt. 2011 13:07

Lokalt demokrati og lokalt selvstyre henger nøye sammen. Uten rom for lokale veivalg har borgerne liten grunn til å delta i kommunevalg.

Av Harald Baldersheim og Eivind Smith (red.)

Publisert 23. mars 2011 11:48

Lenge før folkestyre og folkesuverenitet vant fram i den vestlige verden, hadde folkelig deltakelse satt sitt preg på den politiske kulturen. På 1700-tallet vokste det fram nye muligheter med foreninger og en litterær offentlighet.

Av Hilde Sandvik (redaktør)

Publisert 23. mars 2011 11:45

Boka viser hvordan overgangen til parlamentarisme åpnet for at Stortinget kunne rive til seg større deler av det som tradisjonelt var tillagt Regjeringens myndighetsområde.

Publisert 25. aug. 2010 09:51

Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr. 2, 2010:Temanummer om den norske valgordningen.

Publisert 15. des. 2009 10:39

Bergen: Fagbokforlaget, 2009 (504 sider) ISBN: 978-82-450-0892-0

Publisert 28. aug. 2009 14:33

Boken Prekær politikk er en innfallsport til mange former for politisk analyse – fra filosofi til komparativ statsvitenskap.

Raino Malnes (red.)

Publisert 23. mars 2009 16:25

Smith, Eivind (2009), "Frankrike - ett konstitusjonellt laboratorium", i Anders Mellbourn, red. Författningskulturer. Konstitutioner och politiska system i Europa, USA och Asien. Lund: Sekel Bokförlag.