Kontaktinformasjon

Besøksadresse Kultrans

Helge Jordheim

Niels F. Treschows hus, 6. etasje, kontor 606 eller
P. A. Munchs hus 4. etasje
Niels Henrik Abels vei 36  (se kart)
Oslo

Postadresse Kultrans

Postboks 1003 Blindern
0315 Oslo
 

 

Publisert 17. feb. 2009 15:49 - Sist endret 17. mars 2021 12:30