Organisasjon og ledelse

Daglig ledelse og drift

Helge Jordheim - Faglig leder for Kultrans 2009-2013

Beate Trandem - Administrativ koordinator (august 2009-2013)

Kirsti Sellevold, forskningskonsulent på ILOS, deltok i arbeidet med planleggingen av Kultrans i 2008 og var administrativ koordinator i 50% januar-juni 2009.

Pia Lane var prosjektrådgiver for ekstern finansiering fra oppstarten t.o.m. 30. september 2011.
 

Ledergruppen

Thomas Hylland Eriksen ledet deltema 1: Mobilitet og kulturell kompleksitet i 2011.

Ingjerd Hoëm ledet deltema 1 Migrasjon, identitet og språk t.o.m. desember 2010.

Karen Gammelgaard - professor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk. Leder deltema 2: Konstituerende tekster

Kristin Asdal - professor ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (SV). Leder deltema 3: Naturen og det naturlige

Anne Eriksen - professor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (HF). Leder deltema 4: Kulturproduksjon: estetikk og materialitet

Inger-Johanne Sand - professor ved Institutt for offentlig rett (JUS). Leder deltema 5 Transnasjonale prosesser, legitimitet og verdier.

Katja Franko Aas og Cecilia Bailliet ledet deltema 5 t.o.m. desember 2009.

 

Styringsgruppen

Einar Lie - styreleder 1. januar 2011 - 31. desember 2013, forskningsdekan HF

Marit Melhuus - professor, Sosialantropologisk institutt, SV

Jorunn Møller - forskningsdekan UV

Dag Michalsen - professor ved Institutt for offentlig rett, JUS

Mette Halskov Hansen var styreleder for Kultrans fra oppstarten t.o.m. 31. desember 2010.

Inger-Johanne Sand - representerte JUS i styringsgruppen fra oppstarten t.o.m. 15. januar 2012.

 

.

 

Generelle henvendelser til Kultrans.