Kulturproduksjon: estetikk og materialitet

Dette deltemaet ønsker å undersøke kulturproduksjon historisk og komparativt. I studier og sammenlikninger av hvordan formgivende praksiser er situert, vil vi utforske og anvende metodiske og analytiske grep fra et bredt spekter av kultur- og samfunnsfag.

Vi er opptatt av hvordan det materielle transformeres, for eksempel hvordan noe som er en enkel hverdagsgjenstand ett sted, blir kunst- eller kultobjekt et annet.

Vi er også opptatt av endringer i estetisk praksis, forstått som aisthesis; det å hente kunnskap gjennom sansning. Hvordan forutsetter og konstituerer kulturproduksjon spesifikke estetiske forståelsesformer? Og hvordan er produksjonskonteksten knyttet til konsumpsjonskonteksten? Dette vil vi blant annet belyse gjennom å studere ulike steder for kulturell transformasjon.

Ett slikt sted finner vi i institusjonenes og institusjonaliseringsprosessenes logikk. Et annet sted for transformasjon er begrepene selv og deres historiske omvandlinger.

Endelig vil vi også undersøke hvordan kulturproduksjonen har sin egen transformerende kraft. Hvordan kan foredling og formgivning forvandle opplevelse og erfaring til nye kulturprodukter og ny kunnskap?

Anne Eriksen var ansvarlig for dette deltemaet.