Forskningsprosjekter

Her presenteres felles forskningsprosjekter som er igangsatt og administrert innenfor Kultrans-rammen. Se også stipendiatgruppens individuelle prosjekter.

http://www.flickr.com/photos/7969902@N07/4735419325/ cc-lisens: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/

Civility, Virtue and Emotions in Europe and Asia. History of Concepts as Entangled History from the 18th century to the First World War

Max Planck Institute for Human Development i Berlin og Kultrans finansierer sammen dette prosjektet der forskere fra Asia, Europa og USA deltar. Gå til prosjektets hjemmeside.


 

Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte

Fritt Ord har i februar 2011 bevilget forskningsmidler til Kultrans for et prosjekt om encyklopedisjangeren. Gå til prosjektets hjemmeside.

 

 

Textualizing Democracy

Hva kan studiet av grunnlovsteksten fortelle oss om den demokratiske utviklingen i Norge? Dette internasjonale bokprosjektet har mottatt støtte fra NFRs satsning Grunnlovsjubileet 2014. Gå til prosjektets hjemmeside.

 

 

http://www.flickr.com/photos/garrettc/2335351649/ CC-lisens http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/A Cross-Disciplinary Study of Euclid’s Elements

Hvilken utbredelse og innflytelse har Euklids Elementer hatt i ulike språkområder gjennom århundrene? Hvordan påvirkes dagens vitenskap og pedagogikk av dette verket? Gå til prosjektets hjemmeside.