All verdens kunnskap. Leksikon gjennom to tusen år.

I oktober 2012 utgis en forskningsbasert coffee table-bok i forbindelse med utstillingen som prosjektet "Encyklopedisjangeren i et paradigmeskifte" arrangerer i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

All verdens kunnskap. Press.

All verdens kunnskap.
Leksikon gjennom to tusen år.

Drømmen om den komplette boken – den som rommer alt vi trenger å vite, all verdens kunnskap – har preget den vestlige kulturen gjennom to tusen år.

Etter hvert har drømmen blitt knyttet til en bestemt sjanger: leksikonet. Tunge skinninnbundne bind i bokhyllen, med gullsnitt på ryggen. Har all verdens kunnskap en form, så er det denne.

Men hva er egentlig sammenhengen mellom form og innhold? Hvilken kunnskap er samlet mellom permene – og hvordan er den organisert?

Denne boken lar oss se hvordan encyklopediens drøm har blitt forsøkt realisert på forskjellige måter, fra Plinius til Pax Leksikon, fra Diderots store franske encyklopedi til dagens Wikipedia. Resultatet er et helt nytt blikk på en sjanger som alltid har vært i forandring.


Redaktører: Siv Frøydis Berg, Øivind Berg, Sine Halkjelsvik Bjordal, Helge Jordheim.

Innholdsfortegnelse:

Forord ved Vigdis Moe Skarstein, Nasjonalbibliotekar, og Ole Petter Ottersen, Rektor, Universitetet i Oslo.
Innledning: Helge Jordheim.

Del 1 - Orden og struktur. Kart, trær, labyrinter. Av Tone Bratteteig og Anne Beate Maurseth.
• Plinius’ naturhistorie
• Isidor av Sevilla: Etymologiae
• Herefordkartet
• Hofmanns leksikon
• Hübners leksikon
• Bayles historisk-kritiske leksikon
• Den store franske encyklopedi
• Encyclopédie méthodique

Del 2 - Tid, minne, oppdatering. Oppdatert eller utdatert. Av Anders Fagerjord og Helge Jordheim.
• Encyclopaedia Britannica
• Brockhaus leksikon
• Illustreret norsk Konversationsleksikon
• Gyldendals konversasjonsleksikon
• Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon

Del 3 - Kunnskap og ideologi. Rene fakta. Av Sine Halkjelsvik Bjordal og Johan L. Tønnesson.
• Klügels encyklopedi
• Nordisk familjebok
• Salmonsens Konversationsleksikon
• Opslagsboken
• Norsk Haandlexikon
• Norsk allkunnebok
• Nazi-Meyer
• Arbeidernes leksikon
• Pax leksikon
• Tidens leksikon

Del 4 - Leksikon som vare og ting. "Det gjelder å nå frem til dem!". Av Siv Frøydis Berg og Tore Rem.
• Lommeleksikonet
• Nyco konversasjonsleksikon
• Cappelens leksikon
• Kringla Heimsins
• Hjemmets store leksikon
• Familieboken
• The Childrens’ Encyclopædia
• Aschehoug og Gyldendals jente- og gutteleksikon
• Hakkespettboka

Del 5 - Den encyklopediske drømmen. Encyklopedien, biblioteket og drømmen om fullstendighet. Av Øivind Berg.
• Chambers’ Cyclopædia
• Zedlers leksikon
• Svensk encyclopedie
• Wikipedia

Publisert 19. okt. 2012 08:38 - Sist endret 8. jan. 2014 10:53