Eksemplets makt

Kultrans' deltema "Kulturproduksjon: estetikk og materialitet" har i januar 2013 gitt ut boka Eksemplets makt - om kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag. Vi planlegger lanseringsseminar i februar - følg med på arrangementsoversikten på forsiden vår.

Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.

Redaktører: Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning.

Eksempler spiller en viktig rolle i alle typer fremstillinger. Gjennom eksemplet konkretiserer vi noe abstrakt, eller det partikulære forbindes med det allmenne. Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. Selv de tidlige antikke filosofene var bevisst eksemplets makt.

I denne boken blir eksemplets komplekse retoriske funksjon gransket. Tekstene tar særlig opp spørsmålet om hvilken innvirkning kjønn har på eksemplets status: Hva har kjønn å si for evnen til å være eksemplarisk? Slik knytter antologien an til sentrale spørsmål innen kjønnsforskning: Kan en kvinne være eksempel på noe allmennmenneskelig, eller er hun kun et eksempel for sitt kjønn?

Antologien formidler ny, tverrfaglig forskning på betydningen av kjønnsforestillinger og eksempelbruk. Tekstene spenner over religiøse, sosialhistoriske, politiske, filosofiske, medisinske og populærkulturelle emner, fra antikken til i dag.

Innhold:

Anne Eriksen, Ellen Krefting og Anne Birgitte Rønning: "Eksemplets makt".

Christine Amadou: "Tekla: skrekkens eksempel og mønstergyldig kjærlighetshistorie".

Eivind Engebretsen: "Barmhjertighetens underdanige forbilder".

Hilde Bondevik: "Descartes som eksempel i feministisk teori".

Anne Eriksen og Anne Birgitte Rønning: "Eksemplarisk statskunst og mangfoldig kvinneliv i Ludvig Holbergs heltinnehistorier".

Ellen Krefting: "Doble standarder: kjønn og eksempelretorikk i 1700-tallets tidsskrifter".

Lise Camilla Ruud: "Manuela Malasaña - en fleksibel heltinne".

Anne Kveim Lie: "Sykehistoriens eksempelbruk".

Tove Pettersen: "Etikk, eksempelbruk og feministiske moteksempler".

Kirsti Malterud: "Hva forteller medisinsk uforklarte helseplager om eksemplarisk sykdom og kjønn?"

 

Publisert 23. jan. 2013 06:53 - Sist endret 8. jan. 2014 10:53