Hans Erik Næss med ny bok

Kultrans-stipendiat Hans Erik Næss har sammen med professor Willy Pedersen redigert en samling med noen av de beste tekstene fra den klassiske norske sosiologien (Universitetsforlaget, juni 2012).

Merkesteiner i norsk sosiologi, Universitetsforlaget 2012.

Tekstene er valgt ut på grunn av sin originalitet, kvalitet, faglige og samfunnsmessige betydning, samt litterære verdi. Tematisk berører de en rekke aspekter ved sosialt liv. Men de gir også eksemplariske illustrasjoner av hvordan sosiologer tenker og arbeider.

Flere av tekstene har lenge vært vanskelig tilgjengelige. Redaktørene introduserer dem gjennom korte vignetter.

Dag Østerberg: Hva er samfunnet? (1983)
Vilhelm Aubert: En problemorientert empirisme (1969)
Ottar Brox: Avvisning av storsamfunnet som økonomisk tilpasningsform (1964)
Gudmund Hernes: Makt - det alle ønsker og ingen vedstår seg (1983)
Stein Rokkan: Stemmer teller, ressurser avgjør (1987)
Jon Elster: Demokratiets verdigrunnlag og verdikonflikter (1984)
Harriet Holter: Kjønnsroller og sosial struktur (1974)
Kari Wærness: Omsorg og omsorgsarbeid (1984)
Yngvar Løchen: Den diagnostiske kultur (1965)
Sverre Lysgaard: Kollektivets utvikling og selvoppholdelse (1961)
Nils Christie: Konflikt som eiendom (1976)
Thomas Mathiesen: Hyperkritiske innsatte: Et funksjonelt alternativ til motkultur og samhold (1968)

 

 

Publisert 25. juni 2012 10:44 - Sist endret 8. jan. 2014 10:49