Tanker om samfunn

Kultrans-stipendiat Hans Erik Næss har sammen med AKAN-forsker Kenneth Dahlgren redigert Tanker om samfunn (Universitetsforlaget, september 2012).

Universitetsforlaget

Forfatterne skrev kronikk om samfunnsbegrepet i Morgenbladet 27.9.12: "Det store perspektivet".

 

Om boka

Hva er et samfunn? Vi har alle en mer eller mindre intuitiv forståelse av hva samfunn innebærer, men hvor tydelig er denne forståelsen i samfunnsvitenskapelig arbeid?

Som begrep inngår "samfunn" i titlene på en rekke fagbøker, og dekker alt fra leksikonartikler til filosofering på metanivå. Likevel er systematiserte refleksjoner om hva samfunnet skal forstås som, og hva forståelsen av det innebærer for studier i og av samfunnet, sjelden vare.

Formålet med denne boken er å presentere nytenkende bidrag fra ledende forskere om hva et samfunn er og hvordan det henger sammen. Gjennom ti kapitler kobles teori og empiri fra en rekke felter; blant annet makt, medier, evolusjonsbiologi og retorikk. Med eksempler som strekker seg fra terroren som rammet Norge 22. juli til mor-barn-forholdet blant Fur-folket og engelsk fotball, åpnes det for en fornyet forståelse av hvordan samfunn er mulig.

Tanker om samfunn retter seg primært mot sosiologistudenter, men siden den har en utpreget tverrfaglig tilnærming, vil den være interessant og relevant innen alle fag som har menneskelig samhandling som fokus. Den vil også være relevant i et politisk beslutningslandskap der samfunnsvitenskapelig forståelse søker innpass.

 

Publisert 8. okt. 2012 07:52 - Sist endret 8. jan. 2014 10:51