Om eksemplets makt

Ny publikasjon (01.10.10): Forskerne i det tverrfaglige prosjektet "Eksemplets makt" gir i denne utgaven av Tidsskrift for kulturforskning en fremstilling av eksempelbruk i tekster fra 1500- til 1800-tallet. De viser hvordan eksempler er blitt brukt didaktisk, til å formidle lærdom av moralsk eller oppdragende art.

Tidsskrift for kulturforskning vol.9 nr. 2 2010.

Leder for Kultrans' deltema om Kulturproduksjon, Anne Eriksen, skriver om "Livets læremester. Eksemplarisk historieskriving". 

Sivert Angel: "Den tyske likprekenens eksempler. Endringer i eksemplenes religiøse funksjon på slutten av 1500-tallet."

Ellen Krefting: "Blikk for virkelighet. Eksempler og kasus som kommunikative former i Le Mercure galant (1672-)"

Kyrre Kverndokk: " 'Ach! Hvilken Domme-Dag, min GUD! Ach! Hvilken Dag!' - om eksemplaritet og jærtegn i dansk-norsk resepsjon av Lisboa-jordskjelvet i 1755"

Anne Birgitte Rønning: "Robinsonaden som 1800-tallets eksemplariske oppdragelsesfortelling - også for jenter"

Audun Kjus: "Eksemplet Sofie Johannesdatter"

Tidsskrift for kulturforskning vol.9 nr. 2 2010.

Publisert 1. okt. 2010 12:15 - Sist endret 7. mars 2012 13:24