MILEN

MILEN var et tverrfakultært forskningsområde ved Universitetet i Oslo som omfattet teoretiske og politiske problemstillinger knyttet til utvikling, produksjon og bruk av bærekraftig energi, og miljøproblemer.

Forskningsomårdet MILEN hadde mandat i perioden fra 2009 til 2013.

I 2013 ble MILEN avviklet som selvstendig tverrfakultært område og ble integrert i UiO Energi. UiO Energi er omfattende program som skal styrke og støtte forskning, utdanning og innovasjon på energi på tvers av fagdisipliner ved UiO. MILENs forskerskole er videreført under UiO Energi.