MLS - Molecular life science

MLS var et tverrfakultært forskningsområde ved Universitetet i Oslo fra 2009 til 2014.

MLS ble etablert som en styrket videreføring av en tidligere tverrfakultær satsing som hadde eksistert siden 2001, EMBIO, og organisert som en enhet direkte under universitetsstyret og rektor.

MLS opererte som et strategisk organ for et stort forskningsområde ved UiO, molekylær livsvitenskap. Satsingen koordinerte og finansierte tverrfakultær spissforskning ved tre fakulteter (MatNat, MED og OD) i samarbeid med de tre forskningsdekanene. I tillegg hadde MLS linjeansvar for to forskningssentre ved UiO: Bioteknologi-senteret i Oslo (BiO) og Norsk Senter for Molekylærmedisin (NCMM).

Forskningsområdet hadde også en viktig rolle i den tidlige planleggingen av nybygget for livsvitenskap i Gaustadbekkdalen.

MLS ble nedlagt ved utgangen av 2014, men budsjett og virksomhet ble integrert i UiO:livsvitenskap som er en utvidet satsing med bredere nedslagsfelt og ny organisering. Du kan lese mer om livsvitenskap på nettsidene til UiO:Livsvitenskap.