Arktisk dag ved UiO

Velkommen til UiOs første Arktiske dag! Seminaret viser nordområdeforskning fra en rekke ulike fagfelt. 

Påmeldingsfristen har nå gått ut og arrangementet er fulltegnet.

Hvor befinner oljeressursene i Arktis seg? Hvilke utfordringer står urfolkene i Arktis overfor? Holder internasjonal styring tritt med endringstakten i Arktis?

Programmet er variert og inneholder en rekke innlegg fra biologi, geologi, antropologi, jus, paleontologi, meteorologi og samfunnsvitenskap.

Det er ingen deltakeravgift. Det er påmelding av hensyn til bevertning. Frist for påmelding er 9. februar. N.B.! Begrenset antall plasser!

Dagens møteledere er professor Anders Elverhøi og professor Erik Røsæg.

Program

10.00: Dørene åpnes

10.30-11.00 Innledning

Rektor Ole Petter Ottersen ønsker velkommen

Sverker Sörlin, Kungliga Tekniska Högskolan: Framtiden för 'Arktiska framtider'

11.00-13.45 Dagens Arktis

Snorre Olaussen: Olje- og gassressurser i Arktis

Katrine Borgå: Det biologisk sårbare Arktis

11.30-12.00: Pause

Leif Christian Stige: Høstbare ressurser i Arktis

Andreas Kääb: Svalbards isbreer på vei mot havet

12.30-13.30: Lunsj

Dagens Arktis (fortsettelse)

Marianne Lien: Arktis under press; Landskap, livsbetingelser og kolonisering

Erik Røsæg: Jurisdiksjon og suverenitet i Arktis

14.00-15.45 Historiens Arktis

Jørn Hurum: Dinosaurer, øgler og tidlige pattedyr - Svalbards fossiler i forskningsfronten

Jan Inge Faleide: Den geologiske utviklingen av Barentshavet og Polhavet

14.30-15.00: Pause

Lill-Ann Körber: Nordatlanten i postkolonial tid

Geir Ulfstein: Da Svalbard ble norsk – og Svalbardtraktatens betydning i dag

Geir Flikke: Historien som legitimering av arktiske krav

15:45-17.30 Fremtidens Arktis

Olav Schram Stokke: Holder internasjonal styring tritt med endringstakten i Arktis?

Gro Ween: Mot et postkolonialt Arktis: Urfolk, makt og ressurser

16.15-16.30: Pause

Terje Koren Berntsen: Klimaeffekter i Arktis – utslipp av kortlevde klimadrivere

Atle Jensen: Når oljen møter isen

Bård Harstad: For sent for en avtale om Arktis?

 

17.30 - 19:30: Mottakelse

 

PÅMELDING: Seminaret er nå fulltegnet og påmeldingsfristen har gått ut.

For spørsmål vedrørende arrangementet kontakt Trine Merete Kvernmo, t.m.Kvernmo@admin.uio.no.

Arrangør

Nordområdeutvalget ved UiO
Publisert 22. des. 2015 14:13 - Sist endret 11. feb. 2016 09:47