English version of this page

Arktisk Dag 2018

Nå arrangeres Arktisk Dag ved UiO igjen! Dagen er 31. oktober og arrangeres i år i tilknytning til Humanioradagene. Temaet er "Arktiske samarbeid".

Foto: Åsmund Asdal, Nordgen (UMB)

Tema for dagen: Arktiske samarbeid

Innovativt samarbeid på tvers av faglige grenser er et felles omdreiningspunkt for forskning i nordområdene. UiO’s Nordområdeutvalg inviterer til Arktisk dag med et program som viser frem nyskapende, tverrfaglig forskning.

Som foredragsholdere på Arktisk dag også vil understreke er ikke tverrfaglighet noe nytt i arktisk sammenheng. Tidlige vitenskapelige oppdagere var også avhengig av samarbeid på tvers av akademiske disipliner og ekspertområder. Oppdagere og forskere var også avhengige av lokale folk, for transport, husrom og til datainnsamling. Senere former for samarbeid mellom vitenskapsfolk fra forskjellige nasjoner la grunnlag for store kartlegginger. I tider hvor statlige interesser har vært toneangivende for hva slags kunnskap som produseres om Arktis, så har samarbeid gjort produktiv interaksjon mulig, til tross for politiske spenninger.

Presentasjonene på årets arktiske dag vil illustrere hvordan tverrfaglighet, som også inkluderer humaniora og samfunnsvitenskap, ikke bare kan handle om å inkludere urfolks perspektiver, eller å reflektere over vitenskapshistorien. Samarbeid skaper ny og innovativ kunnskapsproduksjon, som også kan gjøre det mulig å nå gjennom i prestisjefylte forskningsfond. Å samarbeide på tvers av vitenskapelige faggrenser synliggjør mangfold og ny synergi i vår kunnskap om Arktis.

På Arktisk dag vil internasjonalt og nasjonalt ledende forskere vise synergier mellom geografi, informatikk, økonomi, jus, historie, vitenskapshistorie, sosialantropologi, kjemi og fysikk. På programmet står foredrag ved Michael Bravo (University of Cambridge), Torunn Klokkernes (Kulturhistorisk Museum, UiO), Kristin Asdal (TIK-senteret, UiO) og Peder Roberts (Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm).

I tillegg blir det en flerfaglig eksperimentell samtale mellom fire forskere med ulike prosjekter om nordlys, som inkluderer romfysikk, Kristian Birkelands instrumenter, europeiske tilnærminger til nordlys og bruk av Birkelands istrumenter i ny interaktivt design. Deltakere er Jøran Idar Moen (Fysisk Institutt), Ulrike Spring (Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO), Thorleif Aas Kristiansen (Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO) og Andrew D. Morrison (Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo).

Praktisk

Arktisk dag finner sted i Professorboligen, Karl Johans gate 47.

Fra kl. 11.30 vil det bli mulighet til en enkel lunsj (baguette). Etter at det ordinære programmet er ferdig kl. 17.30 blir det fingermat, mingling og posterpresentasjoner fram til kl. 19.30.

Påmelding

Arrangementet er åpent for alle nordområdeinteresserte, både UiO-ansatte og andre.

Husk å gi beskjed når du melder deg på om du ønsker å være med på tapas-mottakelsen etter det faglige programmet.

Meld deg på Arktisk dag

Program

Radical knowledge production

12:00

Culture, politics, and ethics in Arctic collaborative research
Michael Bravo, Scott Polar Institute, Cambridge
12:30

Questions

12:45

What conservation can learn from Women’s work in small Siberian villages

Torunn Klokkernes, Kulturhistorisk museum, UiO

13:15 Questions
Coffee

ERC Arctic innovation

13:45

Assembling the North- Reinventing Parliament: the controversy over whaling in the late 19th century

Kristin Asdal, TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO.
Principal Investigator for ERC grant ”Enacting the good economy: Biocapitalization and the Little Tools of Valuation”.

14:15

Questions

14:30

Collaboration within polar research: a perspective from a Historian

Peder Roberts, Kungliga Tekniska Høgskolan, Stockholm.
Principal Investigator for ERC grant “Greening the Poles: Science, the Environment, and the Creation of the Modern Arctic and Antarctic”.

15:15

Questions

15:30 Coffee and fruit

Multidisciplinary experimental conversation: Four experts consider the Northern Light

16:00

Northern Lights and its importance for Safety in the Arctic
Jøran Idar Moen, Fysisk institutt, UiO


Birkeland’s data collection, the discovery of Aurora as electric and available technology
Thorleif Aas Kristiansen, Museum for universitets- og vitenskapshistorie, UiO


From Nature to Science. Carl Weyprecht and the Standardization of the Aurora
Ulrike Spring, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO


Electronic installation art and interaction design investigating ways to think forwards from the work of Birkeland
Andrew D. Morrison, Institutt for design, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo


Short discussion chaired by Andrew D. Morrison.

17:30 – 19:30

Tapas, mingling og poster presentations

Co-hosted with APECS Norge (The Association of Polar Early Career Scientists)

Publisert 1. okt. 2018 13:57 - Sist endret 26. okt. 2018 16:01