Nordområdene ved UiO

UiO har stort fokus på nordområdene og vil i tiden fremover satse på bedre profilering av den brede og varierte kompetansen som finnes på nordområdene ved UiO, samt på profilering av forskning og andre aktiviteter relater til nordområdene. Disse nettsidene er en del av dette.

Parallelt foregår det også et kontinuerlig arbeid med å komplettere den oversikt som finnes over kompetanse ved UiO på nordområdene/Arktis og på beslektede områder som Antarktis og hav.

Det er nedsatt et eget, tverrfakultært utvalg, Nordområdeutvalget.

Publisert 8. apr. 2015 08:54 - Sist endret 4. sep. 2019 12:22