Utlysning fra Polarforskningsprogrammet (POLARPROG) for 2019

Forskningsrådet lyser ut 37 mill. kroner til forskning som bidrar til bærekraftig næringsutvikling i polare områder.

Bærekraft i denne sammenheng favner bredere enn miljøaspektet, og inkluderer samfunnsmessige og økonomiske aspekter. Prosjektene kan rettes mot nye og eksisterende næringer og det er krav om å ha med brukerpartner. Brukerpartner kan være representanter fra næringsliv, offentlig forvaltning eller frivillige organisasjoner. Prosjektene kan vare opptil 4 år og må startes opp innen 1. juni 2020. Søknadsfristen er 10. april.

Utlysningen fra Forskningsrådet

Publisert 7. feb. 2019 10:40 - Sist endret 7. feb. 2019 10:43